Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka

Szanowni Państwo,

przedstawiamy Państwu publikację zatytułowaną "Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka". Czasopismo wydawane jest okladka kwartalnie i stanowi platformę wymiany poglądów między ekspertami w związku z realizacją ustawowego zadania ZUS, którym jest popularyzacja wiedzy o ubezpieczeniach społecznych, a także rozwijanie, porządkowanie i upowszechnianie wiedzy naukowej dzięki bieżącej, ale pogłębionej analizie naukowej i eksperckiej dotyczącej zmian w systemie ubezpieczeń społecznych, na rynku pracy i w gospodarce (m.in. poprzez prognozowanie przyszłości).

Czasopismo przez­nac­zone jest przede wszystkim dla pra­cown­ików nauki, prak­tyków, kadry dydaktycznej wyższych uczelni i stu­den­tów, dzi­ałaczy społecznych, pra­cown­ików admin­is­tracji pub­licznej, samorzą­dowej, socjalnej i biur pracy, ale także dla tych, którym bliskie są zagadnienia ubezpieczeń społecznych, zabezpieczenia społecznego czy polityki społecznej oraz osób chcących poszerzyć swoją wiedzę w niniejszym zakresie.

Tym samym, Zakład Ubezpieczeń Społecznych chce stać się partnerem oraz inicjatorem dyskusji na temat ubezpieczeń społecznych, a także umożliwić przedstawicielom świata nauki dostęp, a co za tym idzie interpretację danych, którymi dysponuje.

Wyrażamy przy tym nadzieję, że "Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka" staną się istotnym uzupełnieniem wiedzy, badań oraz komentarzy zawartych w innych ważnych czasopismach naukowych poświęconych prawu zabezpieczenia społecznego, polityce społecznej, ekonomii i rynkowi pracy.

Zapraszamy serdecznie do lektury oraz do przesyłania własnych artykułów lub opracowań polemicznych do już opublikowanych tekstów.

Redakcja "Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka"