Prewencja rentowa

Konferencje/seminaria zorganizowane przez Zakład

  • Konferencja naukowa dotycząca rehabilitacji leczniczej po mastektomii gruczołu piersiowego, która odbyła się w grudniu 2010 roku. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe "Ustroń" S.A.
  • Konferencja n.t. "Nowelizacja prawa a zatrudnienie osób niepełnosprawnych", która odbyła się w październiku 2010 roku. Wykonawcą była Fundacja Integracja.
  • Konferencja "Zatrudnienie niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Jak jest i co można zmienić?", która odbyła się w październiku 2009 roku. Wykonawcą był Instytut Spraw Publicznych.