Olimpiada "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych"
edycja 2018/2019

Zajrzyj na fanpage naszej Olimpiady!

Najważniejsze daty z harmonogramu olimpiady:

  • zgłoszenia szkół do udziału w olimpiadzie: do 14 listopada 2018 r.
  • I etap olimpiady (szkolny): 27 listopada 2018 r.
  • II etap olimpiady (wojewódzki): 15 marca 2019 r.
  • III etap olimpiady (finał w centrali ZUS w Warszawie): 26 kwietnia 2019 r.

Aktualna lista uczelni, które przyznają indeksy albo dodatkowe punkty dla finalistów Olimpiady ZUS.

Zapraszamy do udziału w projekcie i olimpiadzie.

Więcej o projekcie "Lekcje z ZUS".

W sprawie organizacji zajęć "Lekcje z ZUS" prosimy o kontakt z koordynatorami ds. komunikacji społecznej i edukacji.