Olimpiada "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych"
edycja 2017/2018

Regulamin Olimpiady na rok szkolny 2017/2018 jest opublikowany poniżej.

W tej edycji wprowadziliśmy zapis, że do III etapu przechodzą tylko zespoły, które w teście II etapu miały przynajmniej 60% poprawnych odpowiedzi
(15 punktów na 25 możliwych do uzyskania).

Najważniejsze daty z harmonogramu olimpiady:

  • zgłoszenia szkół do udziału w olimpiadzie: do 13 listopada 2017 r.
  • I etap olimpiady (szkolny): 27 listopada 2017 r. (poniedziałek)
  • II etap olimpiady (wojewódzki): 16 marca 2018 r. (piątek)
  • III etap olimpiady (finał w centrali ZUS w Warszawie): 26 kwietnia 2018 r. (czwartek)

Zapraszamy do udziału w projekcie i olimpiadzie.

Więcej o projekcie "Lekcje z ZUS".

W sprawie organizacji zajęć "Lekcje z ZUS" prosimy o kontakt z koordynatorami ds. komunikacji społecznej i edukacji.