Wysokość kwoty bazowej od 1999 r.

 • Od 1 czerwca 1999 r. 1 327,44 zł   (M.P. nr 17, poz. 239)
 • Od 1 czerwca 2000 r. 1 540,20 zł   (M.P. nr 14, poz. 313)
 • Od 1 czerwca 2001 r. 1 683,27 zł   (M.P. nr 15, poz. 247)
 • Od 1 czerwca 2002 r. 1 775,89 zł   (M.P. nr 19, poz. 342)
 • Od 1 marca 2003 r.    1 862,62 zł   (M.P. nr 9, poz. 137)
 • Od 1 marca 2004 r.    1 829,24 zł   (M.P. nr 9, poz. 138)
 • Od 1 marca 2005 r.    1 903,03 zł   (M.P. nr 10, poz. 206)
 • Od 1 marca 2006 r.    1 977,20 zł   (M.P. nr 12, poz. 160)
 • Od 1 marca 2007 r.    2 059,92 zł   (M.P. nr 12, poz. 126)
 • Od 1 marca 2008 r.    2 275,37 zł   (M.P. nr 13, poz. 140)
 • Od 1 marca 2009 r.    2 578,26 zł   (M.P. nr 9, poz. 113)
 • Od 1 marca 2010 r.    2 716,71 zł    (M.P. Nr 7, poz. 68)
 • Od 1 marca 2011 r.    2 822,66 zł    (M.P. Nr 11, poz. 121)
 • Od 1 marca 2012 r.    2 974,69 zł    (M.P.  2012.68)
 • Od 1 marca 2013 r.    3 080,84 zł    (M.P. 2013.87)
 • Od 1 marca 2014 r.    3191,93 zł     (M.P. 2014.147) 
 • Od 1 marca 2015 r.    3308,33 zł     (M.P.2015.177)
 • Od 1 marca 2016 r.    3408,62 zł    (M.P.2016.147)
 • Od 1 marca 2017 r.    3536,87 zł    (M.P.2017.184)
 • Od 1 marca 2018 r.     3731,13 zł    (M.P.2018.188)