Przejdź do treści
Serwis dla niepełnosprawnych Serwis dla niepełnosprawnych •	Informacje dla osób niesłyszących
16.01.2017 r.
nagłówek
» Strona główna

Zamówienia publiczne

Filtruj
Województwo:
Jednostka ZUS:
Rodzaj ogłoszenia:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Ochrona obiektów Oddziału ZUS w Tomaszowie Maz., Inspektoratu ZUS w Piotrkowie Tryb i Inspektoratu ZUS w Bełchatowie

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Utrzymanie czystości w obiektach ZUS oraz terenach zewnętrznych dla Oddziałów w Bielsku-Białej, Chorzowie, Częstochowie, Rybniku, Sosnowcu i Zabrzu.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na: Ochronę fizyczną budynków i posesji oraz całodobowe utrzymanie w systemie monitoringu antywłamaniowego lokalnych systemów alarmowych w budynkach Oddziału ZUS w Płocku i podległych terenowych jednostkach organizacyjnych - 3 części: Część nr 1: ochrona obiektów Oddziału ZUS w Płocku, ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Oddziału ZUS w Krakowie, Oddziału ZUS w Chrzanowie i Oddziału ZUS w Jaśle.

Ogłoszenie o dialogu technicznym
Dialog techniczny dotyczący nowego operatora sieci WAN KSI ZUS

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Dostawa i montaż mebli biurowych do obiektów Oddziału ZUS w Ostrowie Wielkopolskim.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Usługa ochrony obiektów, mienia i osób Oddziału ZUS w Biłgoraju i Rzeszowie oraz podległych jednostek terenowych

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Serwis pogwarancyjny sprzętu drukującego oraz biurowego wraz z wymianą części zamiennych oraz dostawą materiałów eksploatacyjnych, zainstalowanego w Oddziałach wchodzących w skład regionu IX (Gorzów Wlkp., Szczecin, Zielona Góra oraz w podległych im jednostkach organizacyjnych.)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku „LIPSK” Warszawa, ul. Czerniakowska 16

Informacja o wybranej ofercie - dot. trybów NBO, WR, ZOC, oraz zamówień objętych umową ramową
Dystrybucja energii elektrycznej dla Biura Poligrafii C/ZUS w Warszawie przy ul. Podskarbińskiej 25a.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach I Oddziału ZUS w Łodzi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest odnowienie oraz zakup zestawów wraz z czytnikami certyfikatów kwalifikowanych.

Informacja o wybranej ofercie - dot. trybów NBO, WR, ZOC, oraz zamówień objętych umową ramową
Utrzymanie czystości w obiektach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz na terenach zewnętrznych dla Oddziałów w Chorzowie, Rybniku i Sosnowcu

Ogłoszenie o zawarciu umowy - dot. trybów NBO, WR, ZOC oraz zamówień objętych umową ramową (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)
1. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy wykonawczej na modyfikację, której celem jest: dostosowanie oprogramowania Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS (dalej "KSI ZUS") do zmian wynikających z projektu z dnia 03.11.2016 r. ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, w zakresie: 1) uwzględnienia długości okresów składkowych i nieskładkowych przy podwyższeniu świadczeń emerytalno-rentowych, których kwota świadczenia ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Usługa serwisowa drukarek zwojowych w Centrali ZUS