Przejdź do treści
Serwis dla niepełnosprawnych Serwis dla niepełnosprawnych
18.09.2014 r.
nagłówek
» Strona główna

Zamówienia publiczne

Filtruj
Województwo:
Jednostka ZUS:
Tryb przetargu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego (w tym korytarzy) zlokalizowanych na Ip. w budynku II Inspektoratu ZUS we Wrocławiu przy ul. Litomskiej 36. 1. Zakres prac przewidzianych do wykonania obejmuje: a) malowanie ścian, b) wymianę wykładzin podłogowych pcv, c) oczyszczenie sufitów podwieszanych, d) wykonanie okładzin ściennych pcv w gabinetach lekarzy. 2. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu robót oraz warunków realizacji określają: a) specyfikacje ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Roboty budowlane w zakresie remontu pomieszczeń socjalnych, malowania pomieszczeń Wydziału OBD, wymiany drzwi na rozsuwne na SOK w budynku Oddziału ZUS w Rybniku, ul. Reymonta 2. Roboty budowlane w zakresie remontu sześciu pomieszczeń socjalnych, malowania pomieszczeń Wydziału OBD od nr 101 do nr 104, wymiany drzwi otwieranych na rozsuwne na SOK w budynku Oddziału ZUS w Rybniku przy ul. Reymonta 2. Zakres zamówienia obejmuje: HERBACIARNIE Pomieszczenia socjalne – herbaciarnie – 5 pokoi ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych dla Oddziału ZUS w Kielcach i Oddziału ZUS w Lublinie oraz podległych tym Oddziałom jednostek terenowych. 2. Zakres zamówienia obejmuje: bloki makulaturowe, zwilżacze do palców, zszywki , zszywacze, zeszyty, zakreślacze, wkłady do długopisów, tuszownice, tusze do stempli , temperówki, teczki do podpisu, teczki kartonowe i pcv, taśmy pakowe, taśmy biurowe, taśmy barwiące, taśmy do maszyn liczących, tablica korkowa, szuflady archiwizacyjne, ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego następujących komputerów przenośnych w Centrali i Oddziałach ZUS: A. Asus B43F – 250 sztuk B. DELL Latitude E6420 – 50 sztuk świadczony od dnia podpisania umowy przez kolejne 24 miesiące. 2. Kategoria przedmiotu zamówienia zgodna ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 50312000-5 – usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlano montażowych: przebudowa lokali usługowych na potrzeby Sali Obsługi Klientów Inspektoratu ZUS Warszawa-Ochota w budynku przy ul. Orzeszkowej 14 w Warszawie. 2. Szczegółowy zakres robót określony został w : 2.1. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót: 2.1.1. Branża: Architektura – załącznik nr 1 do SIWZ 2.1.2. Branża: Sanitarna – załącznik nr 2 do SIWZ 2.1.3. Branża: Elektryczna i Teletechniczna – załącznik nr 3 do SIWZ 2.2. ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Oddziałów ZUS w Bielsku-Białej, Chorzowie, Sosnowcu oraz Zabrzu oraz monitoringu wizyjnego i systemów alarmowych. Obiekty muszą być chronione w sposób ciągły przez cały rok, również w dni wolne od pracy, 24 godziny na dobę przy jednoczesnym zapewnieniu reakcji grupy interwencyjnej. 2. W ramach ochrony realizowane są zadania w zakresie: a) zapewnienia bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Zakup wraz z montażem regałów przesuwnych do przebudowywanych pomieszczeń po Wydziale Poligrafii w II Inspektoracie ZUS we Wrocławiu. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostarczenie, rozładunek oraz montaż regałów o sumarycznej długości półek wynoszącej 1.838,70 mb, w tym: - jezdnych dwustronnych (o długości półek wynoszącej 1.472,80 mb), - stacjonarnych jednostronnych (o długości półek wynoszącej 106,90 mb), - stacjonarnych dwustronnych (o długości półek wynoszącej 259,00 mb), w przebudowywanych ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia oraz usługi monitoringu w obiektach ZUS realizowane w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej (bez broni) zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005r. Nr 145, poz.1221 ze zm.), w tym zapewnienie grup interwencyjnych, w następujących obiektach: 1) Oddział ZUS przy ul. Kupieckiej 65 w Zielonej Górze, 2) Oddział ZUS przy ul. Wyspiańskiego 15b w Zielonej ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukującego w Oddziałach wchodzących w skład regionu IX, z podziałem na części: 1. ZUS Oddział w Gorzowie Wielkopolskim 2. ZUS Oddział w Szczecinie, 3. ZUS Oddział Zielonej Górze Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, co oznacza, że Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną części zamówienia

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest globalne ubezpieczenie majątku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2015-2017, obejmujące: część „1” – ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, w tym ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, część „2” – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i użytkowania mienia, część „3” – ubezpieczenie komunikacyjne. Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Część „1” - 66515000-3 Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia są usługi konserwacji i napraw systemów zabezpieczenia technicznego w obiektach I Oddziału, II Oddziału i III Oddziału ZUS w Warszawie oraz Oddziału ZUS w Siedlcach i Oddziału ZUS w Radomiu: Część nr 1 Konserwacji i napraw systemów sygnalizacji pożaru (SSP) w obiektach I Oddziału ZUS w Warszawie: 1) System SSP – obiekt: ul. Senatorska 6/8, ul. Miodowa 5, 2) System SSP – obiekt: ul. Senatorska 10, 3) System SSP – obiekt: ul. Goleszowska 2, 4) System SSP – obiekt: ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Serwis systemu sygnalizacji pożarowej - ZUS Oddział w Gdańsku. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie serwisu systemów sygnalizacji pożarowych, gaszenia gazowego i klap dymowych (zwanego dalej Serwisem) eksploatowanych w jednostkach organizacyjnych ZUS Oddział w Gdańsku, tj. w: 1.1 Inspektorat w Wejherowie, przy ul. Sobieskiego ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1.Przedmiotem postępowania jest dostawa, przystosowanie instalacji zasilających oraz instalacja zasilaczy bezprzerwowych UPS do niżej wskazanych lokalizacji: Część 1). zasilacz UPS o mocy 40 kVA dla Oddziału w Biłgoraju – 1szt. Część 2). zasilacz UPS o mocy 6 kVA dla Biura Terenowego w Bystrzycy Kłodzkiej – 1szt. Część 3). zasilacz UPS o mocy 30 kVA dla Inspektoratu w Chełmie – 1szt. Część 4). zasilacz UPS o mocy 15 kVA dla Inspektoratu w Chodzieży – 1szt. Część 5). zasilacz UPS o mocy 15 ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie klimatyzacji w 21 pomieszczeniach gabinetów lekarskich w O/ZUS w Szczecinie ul. Andre Citroena 2, wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem urządzeń - zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym pn. „Zaprojektowanie i wykonanie klimatyzacji w gabinetach lekarskich w budynku O/ZUS w Szczecinie przy ul. Andre Citroena 2” – załącznikiem nr 1 do wzoru umowy. Zakres robót obejmuje: •opracowanie projektu budowlanego oraz projektów ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia są usługi konserwacji i napraw dźwigów w budynkach I Oddziału, II Oddziału i III Oddziału ZUS w Warszawie oraz Oddziału ZUS w Siedlcach, z podziałem na 4 części.