Przejdź do treści
Serwis dla niepełnosprawnych Serwis dla niepełnosprawnych •	Informacje dla osób niesłyszących
23.01.2017 r.
nagłówek
» Strona główna

Zamówienia publiczne

Filtruj
Województwo:
Jednostka ZUS:
Rodzaj ogłoszenia:
Ogłoszenie o zawarciu umowy - dot. trybów NBO, WR, ZOC oraz zamówień objętych umową ramową (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)
1. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy wykonawczej na modyfikację, której celem jest: dostosowanie oprogramowania Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS (dalej "KSI ZUS") do zmian wynikających z projektu z dnia 03.11.2016 r. ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, w zakresie: 1) uwzględnienia długości okresów składkowych i nieskładkowych przy podwyższeniu świadczeń emerytalno-rentowych, których kwota świadczenia ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Usługa serwisowa drukarek zwojowych w Centrali ZUS

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Ochrona osób i mienia oraz monitoring systemów alarmowych w obiektach Oddziału ZUS w Zielonej Górze

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Serwisowanie systemów sygnalizacji pożaru w Oddziale ZUS w Lublinie oraz podległych jednostek terenowych. Serwisowanie systemów sygnalizacji włamania i telewizji przemysłowej w Oddziale ZUS w Lublinie oraz podległych jednostek terenowych.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Serwisowanie instalacji i urządzeń: klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i grzewczo-wentylacyjnych oraz węzłów cieplnych, kurtyn powietrznych i nagrzewnic elektrycznych, w obiektach ZUS Oddział w Legnicy, Oddział w Opolu, Oddział w Wałbrzychu, Oddział we Wrocławiu.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
USŁUGA SERWISOWA POLEGAJĄCA NA UTRZYMANIU W PEŁNEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ I UŻYTKOWEJ KLIMATYZATORÓW I URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH W III ODDZIALE ZUS W WARSZAWIE

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
„Utrzymanie czystości w budynkach i na terenie zewnętrznym obiektów Oddziału ZUS w Pile”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Dostawa oleju opałowego dla potrzeb kotłowni w Centralnym Ośrodku Szkoleniowym ZUS w Osuchowie.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Świadczenie usług żywieniowych dla uczestników szkoleń w Centrum Szkolenia w Zakopanem

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Zakup i dostawa jednookienkowych kopert C6/5

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Zakup i dostawa papieru zwojowego.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na: Świadczenie usług profilaktycznej opieki medycznej dla pracowników II Oddziału ZUS w Poznaniu – 4 części: Część I – badania z zakresu medycyny pracy dla pracowników świadczących pracę w Poznaniu, Obornikach Wielkopolskich, Wrześni, Gnieźnie, Śremie i Środzie Wielkopolskiej Część II – badania z zakresu medycyny pracy dla pracowników świadczących ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Dostawa materiałów biurowych dla Oddziałów ZUS w Bydgoszczy, Gdańsku, Słupsku i Toruniu

Informacja o wybranej ofercie - dot. trybów NBO, WR, ZOC oraz zamówień objętych umową ramową (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)
1. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy wykonawczej na modyfikację, której celem jest: dostosowanie oprogramowania Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS (dalej „KSI ZUS”) do zmian wynikających z projektu z dnia 03.11.2016 r. ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, w zakresie: 1) uwzględnienia długości okresów składkowych i nieskładkowych przy podwyższeniu świadczeń emerytalno-rentowych, których kwota świadczenia ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Serwisowanie urządzeń dźwigowych zainstalowanych w obiektach Oddziałów ZUS w Legnicy, w Opolu, w Wałbrzychu oraz we Wrocławiu.