Przejdź do treści
Serwis dla niepełnosprawnych Serwis dla niepełnosprawnych •	Informacje dla osób niesłyszących
5.05.2016 r.
nagłówek
» Strona główna

Zamówienia publiczne

Filtruj
Województwo:
Jednostka ZUS:
Tryb przetargu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie systemu CCTV w budynku Inspektoratu ZUS w Brzozowie zlokalizowanego przy ul. Witosa 11. 2. Zakres robót obejmuje: - montaż kamer zewnętrznych i wewnętrznych, - montaż rejestratora cyfrowego z monitorem 2xFull HD led 24” - zasilanie do ww. urządzeń - uruchomienie systemu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar 3. ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w budynku O/ZUS w Szczecinie przy ul. Jana Matejki 22 polegających na wymianie stolarki drzwiowej oraz istniejącego systemu kontroli dostępu (SKD) , na ciągach komunikacji ogólnej poziomej i pionowej, na kondygnacjach piwnic, parteru, I-V piętra oraz kondygnacji technicznej IX piętra. Szczegółowy zakres robót budowlanych i instalacyjnych przedstawiają następujące opracowania projektowe w wersji elektronicznej będące załącznikami ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli biurowych na potrzeby I Oddziału ZUS w Poznaniu, II Oddziału ZUS w Poznaniu i Oddziału ZUS w Ostrowie Wielkopolskim - 3 części: Część nr 1 - meble dla I Oddziału ZUS w Poznaniu: szafy z drzwiami uchylnymi, szafa na druki, szafa socjalna z drzwiami uchylnymi, szafa socjalna, szafa otwarty regał na akta, szafa niska do akt z otwarta półką, szafa niska do akt z pełnymi drzwiami, regał mały na druki z przedziałką, szfa ubraniowa z drzwiami uchylnymi, ...

Ogłoszenie o zawarciu umowy – dot. trybów NBO, WR, ZOC oraz zamówień objętych umową ramową
Dostawa mebli,podstawek pod monitor i podnóżków dla O/ ZUS w Pile, z podziałem na: część I -meble, część II- podnóżki i podstawki pod monitor

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Remont okresowy w budynku O/ZUS ul. Sienkiewicza 67 w Nowym Sączu, w zakresie robót budowlanych obejmujących: - przebudowę sanitariatów, - remont parkietu - cyklinowanie, uzupełnienie klepek, lakierowanie, - czyszczenie i polerowanie schodów i posadzki z lastryka, - malowanie pomieszczeń. Szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu umowy określają następujące dokumenty: 1) przedmiary robót, 2) dokumentacja projektowa - aranżacja pomieszczeń sanitariatów. Dokumenty te są załącznikiem do ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest wymiana drzwi wewnętrznych w rozdzielniach budynku VGB oraz naprawa kostki betonowej na głównym parkingu III Oddziału ZUS w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 16, z podziałem na 2 części: a) Część nr 1: wymiana drzwi wewnętrznych w rozdzielniach budynku VGB; b) Część nr 2: naprawa kostki betonowej na głównym parkingu.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana okablowania strukturalnego sieci komputerowej wraz z dedykowaną instalacją zasilającą napięciem gwarantowanym i dedykowaną instalacją zasilania niegwarantowanego (ogólną). Zakres prac obejmuje wykonanie 118 szt. punktów elektryczno logicznych (PEL) w pomieszczeniach budynku Inspektoratu rozmieszczonych na 2 kondygnacjach i piwnicy w celu ich adaptacji do nowych potrzeb organizacyjnych. Modernizacja sieci okablowania strukturalnej obejmuje wykonanie: 1) ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń, schodów zewnętrznych, pokrycia dachowego oraz izolacji fundamentów w budynku Inspektoratu ZUS w Sanoku przy ul. Konarskiego 20. 2.Zakres remontu obejmuje: naprawę pęknięć tynku i ścian, malowanie ścian i sufitów we wszystkich pomieszczeniach, remont schodów zewnętrznych, remont pokrycia dachu, osuszenie i izolacja pozioma fundamentów w miejscu występowania podciągania kapilarnego. Szczegółowy ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż dwóch dźwigów osobowych w budynku Oddziału ZUS w Gorzowie Wlkp. przy ul. Sikorskiego 42. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): CPV 42416100-6 Windy CPV 45313100-5 Instalowanie wind CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne CPV 45442100-8 Roboty malarskie CPV 50750000-7 Usługi w zakresie konserwacji wind Zamawiający informuje, że przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzony został dialog techniczny. Zakres ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń informatycznych oraz szkoleń i egzaminów dających uprawnienia kwalifikacyjne do eksploatacji dozoru urządzeń technicznych (instalacje elektryczne i cieplne - E i D) dla pracowników I Oddziału ZUS w Poznaniu. 2. Zakres niniejszego zamówienia został podzielony na 6 części: 2.1. Część I: - tematy szkoleń: * MS 50322 Configuring and Administering Windows 7 lub równoważne, * MS 2810 Fundamentals of Network ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Malowanie i wymiana wykładzin w wynajętych pomieszczeniach przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Tarnowie, ul. Kościuszki 32 obejmująca wykonanie robót budowlanych w zakresie : a) malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną w kolorze białym, b) malowanie natryskowe sufitów podwieszonych na korytarzach farbą emulsyjną w kolorze białym, c) malowanie lamperii farbą olejną, d) malowanie farba olejną skrzydeł drzwiowych i ościeżnic, e) wymiana wykładzin podłogowych na PCV , f) ułożenie posadzki ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż regałów metalowych półkowych jezdnych, tworzących system magazynowy poruszający się po szynach jezdnych (torach) w następujących budynkach i pomieszczeniach: - Oddział ZUS w Krakowie, ul. Pędzichów 27 - pomieszczenie 029; - Inspektorat ZUS Kraków-Nowa Huta, os. Teatralne 8 - pomieszczenie 03B; - Inspektorat ZUS Kraków-Podgórze, ul. Zakopiańska 62 – pomieszczenia: 01, 024, 027; - Inspektorat ZUS Kraków-Łagiewniki, ul. Zakopiańska 33 – pomieszczenia: ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1.Nazwa zamówienia: Zakup i montaż dźwigu osobowego z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku Inspektoratu ZUS w Ostrołęce 2.Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wymiana jednego dźwigu osobowego dostosowanego do użytkowania przez osoby niepełnosprawne w budynku Inspektoratu ZUS w Ostrołęce wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej. 3.Zakres prac obejmuje: 1)Demontaż istniejącego urządzenia dźwigowego wraz z osprzętem, który Wykonawca zobowiązany jest wywieźć ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli biurowych i krzeseł na potrzeby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Legnicy, Oddział w Opolu oraz Oddział w Wałbrzychu. Opis asortymentowo-ilościowy przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia umieszczono w II części SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (liczba zadań – 4). Zadanie nr 1– Dostawa i montaż mebli biurowych i krzeseł do ZUS Oddział w Legnicy, ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest całodobowa ochrona osób i mienia w obiektach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Legnicy. Usługa ochrony osób i mienia w obiektach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Legnicy polegać będzie na całodobowej bezpośredniej ochronie fizycznej prowadzonej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 1099), wraz ze stałym 24 godzinnym monitoringiem systemów alarmowych oraz doraźnymi interwencjami ...