Przejdź do treści
Serwis dla niepełnosprawnych Serwis dla niepełnosprawnych
30.10.2014 r.
nagłówek
» Strona główna

Zamówienia publiczne

Filtruj
Województwo:
Jednostka ZUS:
Tryb przetargu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach I Oddziału ZUS w Poznaniu i II Oddziału ZUS w Poznaniu – 2 części. Część nr 1 - usługi ochrony fizycznej osób i mienia I Oddział ZUS w Poznaniu Część nr 2 - usługi ochrony fizycznej osób i mienia II Oddział ZUS w Poznaniu 2. Rodzaj zamówienia: usługi. Rodzaj procedury: otwarta. 3. Kategoria usług: nr 23 - Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów opancerzonych 4. ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa polegająca na dokonaniu oceny Wniosków, kontrolę w trakcie realizacji Projektu oraz kontrolę i ocenę Projektu po jego zakończeniu. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2016 r. lub do wyczerpania kwoty brutto stanowiącej równowartość środków finansowych przeznaczonych przez Zamawiającego na realizację przedmiotu zamówienia albo przeprowadzenia oceny maksymalnie 1000 Wniosków zakończonych realizacją ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Dostawa i montaż mebli do Sali Obsługi Klientów przy ul. Orzeszkowej 14 w I Oddziale ZUS w Warszawie Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez okres trzech lat serwisu pogwarancyjnego (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365/366 dni w roku) urządzeń LAN i WAN wraz z osprzętem, kablami i oprogramowaniem, wskazanych w Załączniku nr 1 i Załączniku nr 2 do SIWZ zwanych dalej przedmiotem serwisu. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi sprzątania obiektów Część I - I Oddziale ZUS w Poznaniu: - Budynek A, ul. Dąbrowskiego 12; - Budynek B, ul. Dąbrowskiego 12; - Inspektoracie ZUS w Poznaniu: - Budynek A, ul. Fabryczna 27/28; - Budynek B, ul. Fabryczna 27/28. - Hale magazynowe w Poznaniu - II piętro hal magazynowych, ul. Węglowa 1/3. - Inspektorat ZUS w Szamotułach – ul. Bolesława Chrobrego 17 - Inspektorat ZUS w Nowym Tomyślu – ul. Kolejowa ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa bezterminowych licencji/sublicencji Microsoft wraz z CAL*) na oprogramowanie: 1. Lync Server 2013 Plus User CAL License + Software Assurance Pack* licencja na 650 użytkowników z prawem do uaktualniania przez min. 36 miesięcy od daty dostawy 2. Lync Server 2013 Enterprise User CAL License + Software Assurance Pack* licencja na 650 użytkowników z prawem do uaktualniania przez min. 36 miesięcy od daty dostawy 3. Lync Server 2013 Standard User CAL License ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o napięciu od 0,4 kV do 15 kV dla obiektów jednostek organizacyjnych ZUS do czterech niezależnych części: Część I: Białystok, Biłgoraj, Częstochowa, Jasło, Kielce, Lublin, Łódź I, Łódź II, Radom, Rzeszów, Siedlce, Tomaszów Maz. Część II: Bydgoszcz, Gorzów Wlkp., Ostrów Wlkp., Piła, Poznań I, Poznań II, Szczecin, Zielona Góra Część III: Elbląg, Gdańsk, Koszalin, Olsztyn, Płock, Słupsk, Toruń, Warszawa I, Warszawa II, Warszawa III, Centrala ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż mebli biurowych dla potrzeb I Oddziału ZUS w Poznaniu i II Oddziału ZUS w Poznaniu - 2 części: Część nr 1 - meble dla II Oddziału ZUS w Poznaniu - 2 zadania Część nr 2 - meble dla I Oddziału ZUS w Poznaniu. Przedmiot zamówienia obejmuje: Część nr 1 – meble II Oddział ZUS w Poznaniu: Zadanie nr 1: biurko – kolor buk -1400x700x750mm – 1szt., podblatowy boks z szufladami – kolor buk – 1 szt., podblatowy boks na stację komputerową – kolor buk ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
przetarg nieograniczony poniżej 134.000 EURO p.n. Zakup 43 szt. klimatyzatorów przenośnych dla Oddziału ZUS w Bydgoszczy Przedmiot zamówienia obejmuje zakup 43 szt. klimatyzatorów przenośnych dla Oddziału ZUS w Bydgoszczy. Kod CPV Wspólnego Słownika Zamówień: 39717200-3 urządzenia klimatyzacyjne Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie terminowości i ciągłości wydruku i kopertowania dokumentów spersonalizowanych wytwarzanych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi opieki serwisowej posiadanej przez Zamawiającego biblioteki taśmowej Quantum Scalar i2000 w okresie od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 01.01.2015 r. do 31.12.2017 roku. W ramach świadczenia usługi opieki serwisowej: 1) Wykonawca zapewni całodobowe przyjmowanie zgłoszeń przez wszystkie (7) dni w tygodniu, przez 365 dni w roku na numer telefonu, faksu lub na adres poczty elektronicznej podane przez Wykonawcę. 2) Wykonawca rozwiąże ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Ochrona fizyczna budynków oraz posesji Oddział ZUS w Słupsku. Przedmiotem zamówienia jest „Ochrona fizyczna budynków oraz posesji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Słupsku Plac Zwycięstwa 8, obiekcie w Miastku i Inspektoratach Bytów, Chojnice, Człuchów, Lębork w systemie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz dozoru budynków przy wykorzystaniu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych” To zamówienie nie jest podzielone na części. Główny przedmiot 79710000 Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót : (1)Zadanie - Wymiana posadzek w korytarzach i malowanie pomieszczeń w budynku O/ZUS przy ul. Sienkiewicza 77; (2)Zadanie - Modernizacja w zakresie p.poż. w budynkach O/ZUS przy ul. Sienkiewicza 77, 67; (3)Zadanie - Modernizacja okablowania strukturalnego i instalacji elektrycznych w O/ZUS ul. Sienkiewicza 77, 67 . Szczegółowy zakres robót określa projekt budowalny i wykonawczy dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych w tym okablowania ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest budowa serwerowni dla Centrali ZUS przy ul. Szamockiej 3, 5 w Warszawie, tj.: budowa kabiny IT-ROOM o łącznej powierzchni min. 400 m2 i mocy na poziomie min. 600 kW w istniejącym pomieszczeniu o powierzchni 442 m2 wraz z niezbędną infrastrukturą - zgodnie z wymogami i warunkami określonymi w Załączniku nr 1 do SIWZ, szczegółowo wskazanymi w dokumentacji projektowej (obejmującej również część kosztową), zawierającej: - Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) dostawa: a) dwóch niezależnych identycznych systemów DWDM wraz z systemem zarządzania służących do połączenia dwóch lokalizacji Zamawiającego na terenie Warszawy (ul. Czerniakowska 16 w Warszawie oraz ul. Szamocka 3, 5 w Warszawie); b) dedykowanych szaf teletechnicznych dla systemów DWDM w celu ich instalacji; 2) oraz usługi obejmujące: a) przygotowanie planu włączenia instalowanych systemów DWDM w istniejącą infrastrukturę sieciową Zamawiającego; b) instalację ...