Przejdź do treści
Serwis dla niepełnosprawnych Serwis dla niepełnosprawnych •	Informacje dla osób niesłyszących
21.02.2017 r.
nagłówek
» Strona główna

Zamówienia publiczne

Filtruj
Województwo:
Jednostka ZUS:
Rodzaj ogłoszenia:
Wstępne ogłoszenia informacyjne
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup automatycznej linii sztancującej

Wstępne ogłoszenia informacyjne
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę papieru arkuszowego i powlekanego

Wstępne ogłoszenia informacyjne
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup kart plastikowych z hologramem (blankiet emeryta - rencisty)

Wstępne ogłoszenia informacyjne
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę kopert dwuokienkowych C6/5 i papieru zwojowego na potrzeby akcji Informacja o Stanie Konta Ubezpieczonego (IoSKU)

Wstępne ogłoszenia informacyjne
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę papieru zwojowego i kopert na potrzeby akcji PIT, WER, ZWS, WZOM

Wstępne ogłoszenia informacyjne
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup centralny papieru kserograficznego A3 i A4 dla ZUS

Wstępne ogłoszenia informacyjne
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup centralny kopert dla ZUS

Wstępne ogłoszenia informacyjne
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup maszyny offsetowej czterokolorowej - 2 sztuki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Usługi sprzątania w Oddziałach ZUS w Białymstoku, Elblągu, Olsztynie i Płocku

Informacja o wybranej ofercie - dot. trybów NBO, WR, ZOC oraz zamówień objętych umową ramową (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)
Przedmiotem zamówienia jest zawarcie Umowy wykonawczej na modyfikację, której celem jest dostosowanie oprogramowania do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 25.09.2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1893). Ww. Ustawa rozszerza zakres przekazywanych danych z systemu Ministerstwa Rozwoju danych do ZUS o dane niezbędne do zgłoszenia, wyrejestrowania i zmiany danych do ubezpieczeń społecznych i/lub ubezpieczenia zdrowotnego ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
„Dostosowanie pomieszczeń AZ-O/Elbląg ul. Mazurska 5”.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Oddziałów ZUS w Rybniku, Krakowie, Chrzanowie i Bielsku-Białej.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Sprzątanie obiektów oraz utrzymanie terenów zielonych i utwardzonych w Oddziale ZUS w Słupsku

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń tradycyjnych z pięciu tematów dla kadry kierowniczej i pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Nowym Sączu. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia zastosowanie mają przepisy dotyczące zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w rozdziale 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z poźn. zm.). Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Usługa sprzątania dla Oddziału ZUS w Białymstoku, Olsztynie i Płocku.