Przejdź do treści
Serwis dla niepełnosprawnych Serwis dla niepełnosprawnych •	Informacje dla osób niesłyszących
1.10.2016 r.
nagłówek
» Strona główna

Zamówienia publiczne

Filtruj
Województwo:
Jednostka ZUS:
Rodzaj ogłoszenia:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Modernizacja sali obsługi klientów nr 80 w budynku Oddziału ZUS we Wrocławiu przy ul. Pretficza 11.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Adaptacja pomieszczeń w budynku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu, ul. Sienkiewicza 67, na potrzeby Centrum Obsługi Telefonicznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – Oddziału w Ostrowie Wielkopolskim z tematu „Autoprezentacja i wystąpienia publiczne”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Roboty budowlane w zakresie adaptacji pomieszczeń na archiwum zakładowe w Oddziale ZUS w Rybniku, ul. Reymonta 2

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
SERWIS SYSTEMÓW SYGNALIZACJI POŻARU, GASZENIA GAZOWEGO I KLAP DYMOWYCH – ZUS ODDZIAŁ W GDAŃSKU

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Modernizacja systemu kopertującego.

Informacja o wybranej ofercie - dot. trybów NBO, WR, ZOC, oraz zamówień objętych umową ramową
Dostawa wody oraz odprowadzanie ścieków dla nieruchomości położonych przy ul. Prez. I. Mościckiego 29 oraz 40/42 należących do O/ZUS Tomaszów Maz.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Remont pietra I i II w budynku I/ZUS w Gryficach

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Wykonanie remontów okresowych w Oddziale ZUS w Gorzowie Wlkp. i Inspektoracie ZUS w Sulęcinie

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Renowacja elewacji w budynku Inspektoratu ZUS w Sochaczewie przy ul. Reymonta 20

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Dostawa wyposażenia meblowego dla Oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bielsku-Białej i Częstochowie.

Ogłoszenie o zawarciu umowy - dot. trybów NBO, WR, ZOC oraz zamówień objętych umową ramową (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW (2) - ZUS ODDZIAŁ W GDAŃSKU. 2.1 Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń pracowników ZUS Oddział w Gdańsku. 2.2 Szkolenia będą w całości finansowane ze środków publicznych. 2.3 Przedmiot zamówienia jest podzielony na następujące części: SZKOLENIE INFORMATYCZNE 1) Część pierwsza - dotycząca szkolenia z zakresu: Zarządzania zawartością na platformie SCALA (SCALA ...

Ogłoszenie o zawarciu umowy - dot. trybów NBO, WR, ZOC oraz zamówień objętych umową ramową (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonywanie gwarancyjnych przeglądów konserwacyjnych klimatyzatorów firmy DAIKIN, instalacji klimatyzacji (w tym także instalacji współpracujących: elektrycznej, odprowadzania skroplin, czynnika chłodniczego) w obiektach II Oddziału ZUS w Warszawie

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy Sali Obsługi Klientów i modernizacji budynku I Inspektoratu ZUS we Wrocławiu przy ul. Reymonta 4/6. 1. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia: a) Wykonanie projektów budowlanych obejmujących: 1) rozbudowę SOK na podstawie opracowanej przez ZUS Koncepcji programowo-przestrzennej, 2) termomodernizację budynku biurowego I Inspektoratu ZUS w oparciu o zalecenia Audytu energetycznego budynku inspektoratu ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)
Dostawa 560 sztuk krzeseł obrotowych na potrzeby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału we Wrocławiu. 1. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia oraz warunków realizacji zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3. CPV: 39112000-0 krzesła. 4. Rodzaj zamówienia: dostawa: Kod NUTS: PL514. Zamówienie nie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych GPA. 5. Wartość zamówienia ...