Przejdź do treści
22.2.2017 r.
nagłówek

Zgłoś nadużycie lub korupcję

Informacje o nadużyciach i korupcji w ZUS można zgłaszać:

  • elektronicznie, za pomocą formularza zgłoszeniowego lub maila na adres:SekretariatDKW@zus.pl,
  • listownie na adres: Dyrektor Departamentu Kontroli Wewnętrznej, 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3,5 z adnotacją: do rąk własnych,
  • telefonicznie pod numerem telefonu: 22 667 19 75 lub 22 667 19 65,
  • osobiście, po ustaleniu terminu spotkania drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Zgłoszenia są anonimowe. Zakład nie zbiera żadnych danych o zgłaszającym – sygnaliście (np. adres IP, lokalizacja itp.).

Dostęp do bazy zgłoszeń mają wyłącznie pracownicy Zakładu uprawnieni do jej obsługi.

W przypadku, jeśli osoba zgłaszająca zdecyduje się na ujawnienie swojej tożsamości osobie przyjmującej zgłoszenie, np. w celu przyśpieszenia wyjaśnienia sprawy, której dotyczy zgłoszenie, jej dane osobowe podlegają bezwzględnej ochronie i nie mogą być udostępnione osobom trzecim, bez pisemnej zgody sygnalisty. 

Uwaga! Osoba, która wręczyła łapówkę nie podlega karze, jeśli poinformuje o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw, ujawniając przy tym wszystkie istotne okoliczności przestępstwa i uczyni to zanim organ ten dowie się o jego zaistnieniu z innego źródła.
Kwestię tą regulują przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r – Kodeks karny (tj. Dz.U. z 2016 r., poz.1137), w tym art. 229 § 6, art. 230a § 3 oraz art. 296a § 5.
* Wybór pola Obszar i Jednostka organizacyjna ZUS nie jest obowiązkowy, ale wypełnienie ich istotnie ułatwi podjęcie działań weryfikacyjnych.

Dziękujemy za informację

Tekst kontrolny
Wpisz tekst z obrazka: