Materiały do pobrania - Projekt z ZUS

 1. regulamin
 2. założenia do projektu (załącznik nr 1 do regulaminu),
 3. scenariusz lekcji (załącznik nr 2 do regulaminu),
 4. prezentacja na lekcję (załącznik nr 2a do regulaminu),
 5. mapa myśli (załącznik nr 2b do regulaminu),
 6. karta oceny pracy (załączniki nr 3a, 3b, 3c, 3d do regulaminu),
 7. karta projektu (załącznik nr 4 do regulaminu),
 8. karta pracy zespołu (załącznik nr 5 do regulaminu),
 9. karta ewaluacyjna ucznia (załącznik nr 6 do regulaminu), 
 10. metryczka pracy (załącznik nr 7 do regulaminu),
 11. lista adresowa Komitetów Regionalnych  ZUS (załącznik nr 8 do regulaminu)
 12. ankieta ewaluacyjna projektu dla nauczyciela (załącznik nr 9 do regulaminu),
 13. ankieta ewaluacyjna projektu dla ucznia (załącznik nr 10 do regulaminu),
 14. harmonogram (załącznik nr 11 do regulaminu),
 15. zgoda na publikację prac (załącznik nr 12 do regulaminu)

MATERIAŁY VIDEO: