Wykaz jednostek organizacyjnych ZUS realizujących rozporządzenia unijne

W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wyznaczone zostały następujące jednostki, współpracujące z właściwymi instytucjami państw członkowskich przy rozpatrywaniu wniosków emerytalno-rentowych na podstawie rozporządzeń unijnych:

 

Lp.

Jednostka Realizująca Umowy Międzynarodowe dokonująca transferu świadczenia za granicę:

- właściwa w odniesieniu do osób: posiadających wyłącznie polskie okresy ubezpieczenia, zamieszkałych w następujących państwach:

albo

zamieszkałych w Polsce lub za granicą, posiadających łączone okresy ubezpieczenia polskie i zagraniczne, w tym ostatnio przebyte w następujących państwach:

 

1.

I Oddział ZUS w Łodzi
Wydział Realizacji
Umów Międzynarodowych
ul. Zamenhofa 2
90-431 Łódź

telefon:
(22) 560 16 00 z telefonów stacjonarnych i komórkowych*

Cypr
Grecja
Malta
Włochy
Kanada
Korea Płd.

2.

Oddział ZUS w Nowym Sączu
Wydział Realizacji
Umów Międzynarodowych
ul. Węgierska 11
33-300 Nowy Sącz

telefon:
(22) 560 16 00 z telefonów stacjonarnych i komórkowych*

Czechy
Słowacja
Australia

3.

Oddział ZUS w Tarnowie
Wydział Realizacji
Umów Międzynarodowych
ul. Kościuszki 32
33-100 Tarnów

telefon:
(22) 560 16 00 z telefonów stacjonarnych i komórkowych*

Austria
Lichtenstein
Słowenia
Węgry
Szwajcaria

4.

Oddział ZUS w Opolu
Wydział Realizacji
Umów Międzynarodowych
ul. Wrocławska 24
45-701 Opole

telefon:
(22) 560 16 00 z telefonów stacjonarnych i komórkowych*

Niemcy

5.

Oddział ZUS w Szczecinie
Wydział Realizacji
Umów Międzynarodowych
ul. Matejki 22
70-530 Szczecin

telefon:
(22) 560 16 00 z telefonów stacjonarnych i komórkowych*

Dania
Estonia
Finlandia
Islandia
Litwa
Łotwa
Norwegia
Szwecja

6.

I Oddział ZUS w Warszawie
Wydział Realizacji
Umów Międzynarodowych
ul.Senatorska 6/8
00-917 Warszawa

telefon:
(22) 560 16 00 z telefonów stacjonarnych i komórkowych*

Belgia
Chorwacja
Bułgaria
Francja
Holandia
Irlandia
Luksemburg
Rumunia
Wielka Brytania (do 30.09.2015 r.)
Macedonia
Bośnia i Hercegowina
Serbia
Czarnogóra
USA

7.

Oddział ZUS w Rzeszowie
Wydział Realizacji
Umów Międzynarodowych
ul. Piłsudskiego 12
35-075 Rzeszów

 

telefon:
(22) 560 16 00 z telefonów stacjonarnych i komórkowych*

Hiszpania

Portugalia

Mołdawia
Ukraina

 

8.

Oddział ZUS w Gdańsku
Wydział Realizacji
Umów Międzynarodowych
ul. Chmielna 27/33
80-748 Gdańsk

telefon:
(22) 560 16 00 z telefonów stacjonarnych i komórkowych*

 

 

Wielka Brytania (od 1.10.2015 r.)