Eksport elektronicznych zwolnień lekarskich z profilu płatnika w Platformie Usług Elektronicznych

Informacje ogólne

Na profilu informacyjnym płatnika składek zaświadczenia lekarskie będą dostępne:

  1. W formie dokumentów elektronicznych wystawionych przez lekarza (w wydzielonej części skrzynki Dokumenty i wiadomości)

zrzut z ekranu - zaświadczenia lekarskie w formie dokumentów elektronicznych

 

Z tego widoku istnieje możliwość eksportu pojedynczych dokumentów elektronicznych w formacie .xml. Wyeksportowany plik .xml będzie zawierał wszystkie dane ze zwolnienia lekarskiego oraz dane dotyczące podpisu elektronicznego lekarza.

Dokumenty elektroniczne w postaci XML, służące lekarzom do wystawiania zaświadczeń lekarskich opisane są schemą KED_ZLA w wersji 1.0.

  1. W formie danych przetworzonych w KSI ZUS (w nowej zakładce Zaświadczenia lekarskie w Panelu Płatnika).

zrzut z ekranu - dane przetworzone przez KSI

 

Z zakładki Zaświadczenia lekarskie można wyeksportować dane dotyczące zaświadczenia lekarskiego (jednego lub wielu - checkbox do zaznaczania po prawej stronie), eksport odbywa się w postaci pliku w formacie .csv. Wyeksportowany plik .csv będzie zawierał wszystkie dane ze zwolnienia/zwolnień (zawartość wszystkich pól).

Import pliku csv do programu Excel

W celu poprawnego importu pliku .csv do programu Excel należy ustawić stronę kodowania polskich znaków UTF-8 np. na kodowanie 65001 Unicode (UTF -8). W innym przypadku mogą pojawić się problemy z polskimi znakami.

zrzut z ekranu - import pliku csv

Należy również zwrócić uwagę na format danych przy imporcie - wybranym formatem danych we wszystkich kolumnach powinien być „Tekst".

zrzut z ekranu - import danych csv wybór danych w kolumnie

Format pliku eksportu:

użyty separator danych

, (przecinek)

użyty znak końca linii

Plik może posiadać zakończenia linii w formacie CRLF lub LF

Nagłówek

Plik będzie posiadał nagłówek w formacie zgodnym z numeracją pól
na formularzu ZUS ZLA, pola nie numerowane (seria, numer) będą nazwane

Seria,Numer,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,
19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32

ilość kolumn

34

format daty

Pola daty są eksportowane w formacie yyyy-MM-dd, przykładowo 2014-10-13