Najczęściej zadawane pytania - oprogramowanie

Twórcy aplikacji gabinetowych mogą przesyłać pytania dotyczące wsparcia technicznego dla interfejsów aplikacji gabinetowych elektronicznych zwolnień lekarskich na adres: iag.ezla@zus.pl.

Odpowiedzi będą zamieszczane na stronie internetowej ZUS dotyczącej e-ZLA. W publikowanych odpowiedziach Zakład nie będzie zamieszczać danych osobowych ze zgłoszenia.

Dodatkowo dla twórców aplikacji gabinetowych zostało udostępnione pod adresem http://iag.zus.pl/   „Forum wsparcia technicznego dla interfejsów aplikacji gabinetowych elektronicznych zwolnień lekarskich”. Tematyka forum związana jest ze wsparciem technicznym dla  interfejsów aplikacji gabinetowych.