Błędy NUSZKlient, Nupdater_com

Program w wersji 10.01.001 automatycznie wykrywa i aktualizuje biblioteki oraz pliki stanowiące poszczególne elementy programu. Ponadto sprawdza i aktualizuje komponenty oraz słowniki niezbędne do wykonywania prawidłowej weryfikacji dokumentów przekazywanych do ZUS. Tym samym umożliwia użytkownikom korzystanie z najnowszej wersji programu bez konieczności samodzielnej instalacji niezbędnych komponentów czy słowników.

 

Jeśli po aktualizacji metryk (107 i 108) pojawiają się błędy:

Skontaktuj się z Centrum Obsługi Telefonicznej wysyłając wiadomość email na adres cot@zus.pl przedstawiając występujące w programie błędy.

 

W odpowiedzi prześlemy Ci skrypt (pilk) naprawczy wraz z instrukcją jego wykonania.