Komplet rozliczeniowy

Jesteś płatnikiem składek i zatrudniasz pracowników? Masz obowiązek co miesiąc składać komplet dokumentów rozliczeniowych.

Komplet dokumentów rozliczeniowych składa się z deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i dołączonych do niej imiennych raportów miesięcznych – odpowiednio:

  • ZUS RCA – imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach,
  • ZUS RZA – imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenia zdrowotne,
  • ZUS RSA – imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek.

Ważne! Jeśli rozliczasz składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, składasz tylko deklarację rozliczeniową ZUS DRA.