Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Jeśli prowadzisz działalność i zatrudniasz inne osoby, to opłacasz składki na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP).

Wysokości składek na FP i FGŚP w 2017 r. wynoszą:

  • Fundusz Pracy - 2,45% podstawy wymiaru,
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 0,10% podstawy wymiaru.

Składki na FP i FGŚP rozliczasz w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, w której w danych: „Zestawienie należnych składek na FP i FGŚP” (blok VIII) wykazujesz:

  • w polu 01 – kwotę należnych składek na Fundusz Pracy,
  • w polu 02 – kwotę należnych składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • w polu 03 – kwotę do zapłaty wynikającą z sumy pól 01 i 02.
Składki na FP i FGŚP zobowiązany jesteś opłacać co miesiąc, w tym samym terminie jaki obowiązuje Cię w odniesieniu do składek na ubezpieczenia społeczne.