Zmiana/korekta danych osoby ubezpieczonej lub członka rodziny

Dane, które przekazujesz do ZUS w dokumentach ubezpieczeniowych, muszą być poprawne i aktualne. Jeśli nie są poprawne lub się zmienią, poinformuj nas o tym w ciągu 7 dni, odkąd powstały te zmiany albo odkąd zauważysz błąd (lub gdy my go zauważymy).

Zmieniasz dane, gdy te zgłoszone wcześniej są nieaktualne.

Korygujesz dane, gdy te zgłoszone wcześniej zawierały błędy. Dlatego są one zmieniane wstecz, czyli od daty wynikającej z poprzednio złożonego dokumentu ubezpieczeniowego.

Jak zgłosić zmianę lub korektę danych osoby ubezpieczonej

  1. Jeśli chcesz zmienić lub skorygować dane identyfikacyjne (PESEL, nazwisko, imię, serię i numer dowodu osobistego lub paszportu) osoby ubezpieczonej – wypełnij formularz ZUS ZIUA,
  2. Jeśli chcesz zmienić lub skorygować inne dane, np. adres osoby ubezpieczonej – wypełnij formularz ZUS ZUA albo ZUS ZZA.

Ważne! Jeśli chcesz zmienić lub skorygować kod tytułu ubezpieczenia, rodzaj ubezpieczenia lub datę, od której zaczyna się ubezpieczenie:

  • najpierw wyrejestruj się z ubezpieczeń na formularzu ZUS ZWUA,
  • następnie wprowadź poprawne dane – odpowiednio na ZUS ZUA lub ZUS ZZA.

Przykład
Krzysztof zgłosił pracownika do ubezpieczeń na formularzu ZUS ZUA, ale wpisał błędną datę powstania obowiązku ubezpieczeń – 1 maja 2015 r. zamiast 1 kwietnia. Aby skorygować ten błąd, Krzysztof najpierw wyrejestrował pracownika na formularzu ZUS ZWUA z datą zgłoszenia, czyli 1 maja 2015 r., a następnie na formularzu ZUS ZUA wpisał prawidłową datę powstania obowiązku ubezpieczeń – 1 kwietnia 2015 r.

Jak zgłosić zmianę lub korektę danych członka rodziny

Dane członka rodziny osoby ubezpieczonej zmienisz lub skorygujesz na formularzu ZUS ZCNA – najpierw musisz wyrejestrować członka rodziny, a następnie zgłosić go ponownie z aktualnymi lub poprawnymi danymi.