Zaświadczenie ZAS-9

Opis:

Zaświadczenie lekarskie o związku niezdolności do pracy z wykonaniem badań lekarskich dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów lub poddaniem się zabiegowi ich pobrania

Formularz:

Pobierz plik"1676_17 ZAS-9_nowy.pdf" 201 kB