Zaświadczenie ZAS-9

Opis:

Zaświadczenie lekarskie o związku niezdolności do pracy z wykonaniem badań lekarskich dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów lub poddaniem się zabiegowi ich pobrania;
Aktualizacja formularza: 29 stycznia 2018 r.

Formularz:

Pobierz plik"Zaświadczenie ZAS-9.pdf" 156 kB