Jak anulować zaświadczenie lekarskie

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez internet

Co przygotować?

Usługa  niedostępna drogą elektroniczną.

Sprawę możesz załatwić osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować ?

Anulowane zaświadczenie lekarskie powinno być przekreślone i opisane słowem "anulowano", napisanym drukowanymi literami oraz parafowane przez lekarza. Na odwrocie zaświadczenia lekarskiego powinny być podane dane osoby zgłaszającej konieczność jego anulowania (imię i nazwisko, numer PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości).

Jakie są terminy?

W przypadku anulowania zaświadczenia lekarskiego - złożenie dokumentów do dowolnej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS na stanowisku obsługi klientów.

Jak to zrobić?

  1. Anuluj zaświadczenie lekarskie zgodnie ze wskazówkami powyżej.
  2. Dostarcz bezpośrednio anulowane zaświadczenie lekarskie do dowolnej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS na Salę Obsługi Klientów.

Dalsze kroki

W przypadku osobistego złożenia anulowanego zaświadczenia lekarskiego Zakład Ubezpieczeń Społecznych może wystawić potwierdzenie złożonych dokumentów.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 159).
Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować?

Anulowane zaświadczenie lekarskie powinno być przekreślone i opisane słowem "anulowano", napisanym drukowanymi literami oraz parafowane przez lekarza. Na odwrocie zaświadczenia lekarskiego powinny być podane dane osoby zgłaszającej konieczność jego anulowania (imię i nazwisko, numer PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości).

Jakie są terminy?

W przypadku  anulowania zaświadczenia lekarskiego - złożenie dokumentów do dowolnej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.

Jak to zrobić?

  1. Anuluj zaświadczenie lekarskie zgodnie ze wskazówkami powyżej.
  2. Wyślij pocztą anulowane zaświadczenie lekarskie do dowolnej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t. jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 159).