Jak przekazać do ZUS wystawione zaświadczenia lekarskie ZUS ZLA

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez internet

Co przygotować?

Usługa  niedostępna drogą elektroniczną.

Sprawę możesz załatwić osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować ?

  1. Oryginały wystawionych zaświadczeń lekarskich ZUS ZLA.
  2. W przypadku przekazywania wystawionych zaświadczeń lekarskich ZUS ZLA przez osobę upoważnioną przez lekarza - pisemne pełnomocnictwo osoby, w której imieniu druki będą przekazane.    

Jakie są terminy ?

W przypadku osobistego (lub przez osobę działającą w imieniu lekarza uprawnionego) przekazania oryginałów zaświadczeń lekarskich do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS, dostarcz je w terminie siedmiu dni od dnia wystawienia.

Jak to zrobić ?

Oryginały wystawionych zaświadczeń lekarskich ZUS ZLA powinny zostać dostarczone do dowolnej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS w ciągu siedmiu dni od daty ich wystawienia. Dokument może być przekazany za pośrednictwem poczty lub osobiście przez lekarza uprawnionego do ich wystawiania, a także przez inną osobę działającą w imieniu lekarza uprawnionego.

Dalsze kroki

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może wystawić potwierdzenia złożonych dokumentów.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 159);
Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować ?

Oryginały wystawionych zaświadczeń lekarskich.

Jakie są terminy ?

Formularze ZUS ZLA wyślij do  terenowej jednostki organizacyjnej  ZUS.

Jak to zrobić ?

W przypadku przekazania oryginałów zaświadczeń lekarskich pocztą o dacie wpływu dokumentu do ZUS decyduje data stempla pocztowego.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 159);