Jak uzyskać bloczki formularzy ZUS ZLA

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez internet

Co przygotować?

Usługa niedostępna drogą elektroniczną.

Sprawę możesz załatwić osobiście.

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować?

W przypadku bezpośredniego odbioru druków zaświadczeń przez lekarza wymagane są: dowód osobisty lub inny dokument z fotografią pozwalający stwierdzić tożsamość.
W przypadku odbioru druków przez osobę upoważnioną przez lekarza - pisemne pełnomocnictwo osoby, w której imieniu druki będą pobrane.
- Osoba przychodząca pierwszy raz w imieniu lekarza lub osoba, która otrzymywała dotychczas upoważnienia jednorazowe, powinna mieć ze sobą pisemne upoważnienie wystawione przez lekarza, w którego imieniu przychodzi lub powinna poinformować pracownika ZUS, że takie upoważnienie zostało wysłane pocztą, przy czym warunkiem wydania bloczków formularzy ZUS ZLA jest wpływ upoważnienia do ZUS.
- Osoba, która ma ważne upoważnienie wydane na określony czas, powinna o tym poinformować pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Osoby odbierające bloczki formularzy ZUS ZLA są zobowiązane do podpisania dokumentu potwierdzającego ich odbiór.
Pełnomocnictwo powinno zawierać :
- imię i nazwisko osoby upoważnionej,                                                                                                            
- pesel osoby upoważnionej,
- imię i nazwisko lekarza, w imieniu którego mają być odebrane formularze,
- identyfikator lekarza,
- czytelny podpis i pieczątkę lekarza,
- na jaki okres udzielono pełnomocnictwa (jednorazowo,na określony czas lub bezterminowo).

Jakie są terminy?

Odbiór na miejscu.

Jak to zrobić?

  1. Odwiedź dowolną terenową jednostkę organizacyjną ZUS.
  2. Możesz zarezerwować termin wizyty w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS przez portal PUE ZUS.

Dalsze kroki

Na stanowisku "Wydawanie druków zaświadczeń lekarskich ZUS ZLA" odbierz potrzebną ilość bloczków.
Podpisz dokument potwierdzający odbiór zaświadczeń lekarskich.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159).
Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować?

Usługa niedostępna za pośrednictwem poczty.

Sprawę możesz załatwić osobiście.