Jak zgłosić kradzież, zagubienie lub zniszczenie formularza ZUS ZLA

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez internet

Co przygotować?

Usługa niedostępna drogą elektroniczną.

Sprawę możesz załatwić osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować?

 1. Pismo zawierające:
  1. dane identyfikacyjne lekarza (imię i nazwisko, numer identyfikacyjny),
  2. dane identyfikujące zniszczone,zagubione lub skradzione fomularze zaświadczeń lekarskich (seria i numer formularzy ZUS ZLA) ,
  3. ewentualnie dane identyfikujące zniszczone, zagubione lub skradzione wypełnione fomularze zaświadczeń lekarskich (seria i numer formularzy ZUS ZLA),
  4. czytelny podpis i pieczątkę imienną lekarza,
  5. aktualny numer telefonu lekarza.
 2. Oświadczenie o przyczynach utraty formularzy (opis okoliczności zdarzenia).

Jakie są terminy?

Wystawiający zaświadczenia lekarskie są obowiązani do niezwłocznego zawiadamiania terenowej jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała druki zaświadczeń lekarskich, o każdym przypadku zagubienia, zaginięcia lub kradzieży druków zaświadczeń lekarskich.

Jak to zrobić?

 1. Przygotuj pismo zawierające wyżej wymienione informacje.                                              
 2. Do pisma dołącz:
  1. Oświadczenie o przyczynach utraty formularzy (opis okoliczności zdarzenia),
  2. Jeśli sprawa dotyczy zniszczenia, zagubienia lub kradzieży wypełnionych formularzy zaświadczeń lekarskich - dołącz kserokopie tych formularzy sporządzone z drugiej kopii będącej w posiadaniu lekarza wystawiającego zaświadczenie lekarskie.
 3. Złóż pismo wraz z załącznikami w dowolnej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS na Sali Obsługi Klientów.
 4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych może wystawić potwierdzenie złożonych dokumentów.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 159).
Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować?

 1. Pismo zawierające:
  1. Dane identyfikacyjne lekarza (imię i nazwisko, numer identyfikacyjny),
  2. Dane identyfikujące zniszczone,zagubione lub skradzione fomularze zaświadczeń lekarskich (seria i numer formularzy ZUS ZLA),
  3. Ewentualnie dane identyfikujące zniszczone, zagubione lub skradzione wypełnione fomularze zaświadczeń lekarskich (seria i numer formularzy ZUS ZLA),
  4. Czytelny podpis i pieczątkę imienną lekarza,
  5. Aktualny numer telefonu lekarza.
 2. Oświadczenie o przyczynach utraty formularzy (opis okoliczności zdarzenia).

Jakie terminy?

Wystawiający zaświadczenia lekarskie są obowiązani do niezwłocznego zawiadamiania terenowej jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała druki zaświadczeń lekarskich, o każdym przypadku zagubienia, zaginięcia lub kradzieży druków zaświadczeń lekarskich.

Jak to zrobić?

 1. Przygotuj pismo zawierające wyżej wymienione informacje.                                              
 2. Do pisma dołącz:
  1. Oświadczenie o przyczynach utraty formularzy (opis okoliczności zdarzenia),
  2. Jeśli sprawa dotyczy zniszczenia, zagubienia lub kradzieży wypełnionych formularzy zaświadczeń lekarskich - dołącz kserokopie tych formularzy sporządzone z drugiej kopii będącej w posiadaniu lekarza wystawiającego zaświadczenie lekarskie.
 3. Wyślij pismo wraz z załącznikami pocztą do dowolnej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.
 

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t. jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 159).