Częstochowa: pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż mienia zbędnego (okna, ogrodzenie betonowe, grzejniki płytowe, panele sufitowe)

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Oddziału ZUS w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 43/45 – Dziennik podawczy (budynek A), w terminie do 26 lutego 2019 r. do godziny 10.30.