Piła: przetarg ofertowy na sprzedaż sprzętu telekomunikacyjnego - używane, wycofane z eksploatacji modemy bezprzewodowe

Urządzenia będące przedmiotem przetargu będzie można oglądać do 19.02.2019 r. w godzinach od 8:00 do 14:00 w siedzibie Oddziału, pom. 406 w budynku A, po wcześniejszym ustaleniu terminu pod numerem telefonu (67) 21-05-873 lub za pośrednictwem poczty e-mail: marcin.zywica@zus.pl lub barbara.draszawka@zus.pl.

Termin składania ofert - do 19.02.2019 r.