Pisemny przetarg na sprzedaż elementów systemu kontroli dostępu

Ofertę w zabezpieczonej przed otwarciem kopercie należy przesłać na adres:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Departament Administracyjny, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa lub złożyć osobiście w Sekretariacie Departamentu Administracyjnego (DAW), pokój B106, przy ul. Szamockiej 3, 5 w Warszawie do 18 lutego 2019 r. do godziny 10.00.

Koperta powinna być opisana: „Przetarg na zakup elementów systemu kontroli dostępu – nie otwierać do 18 lutego 2019 r. do godziny 10.15”.

Wykaz elementów systemu kontroli dostępu

Regulamin sprzedaży

Załącznik nr 1 do regulaminu - formularz oferty

Klauzula informacyjna RODO