Program konferencji z okazji 40-lecia stosowania
polsko-niemieckiej Umowy o zaopatrzeniu emerytalnym i wypadkowym
24–25 kwietnia 2017

Programm der Konferenz anlässlich der 40-jährigen Anwendung des deutsch-polnischen Abkommens über die Renten- und Unfallversicherung
24.-25. April 2017

Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Warszawa, ul. Szamocka 3, 5

                    alt