Komunikat w sprawie unieważnienia zaświadczenia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek nr 570171ZN17/0000089 z dnia 11.01.2017 r. jest nieważne.