Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych „NIEZALEŻNI”

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych „NIEZALEŻNI” powstał w dniu 05 grudnia 2015r. i został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy KRS w dniu 03 lutego 2016 r. (nr pozycji wpisu w KRS 0000600298).

Terenem działania Związku jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jednostkami organizacyjnymi Związku są Oddziałowe Organizacje Związkowe (OOZ) oraz wchodzące w ich skład Koła i Grupy Związkowe.

Strukturę Organów i Władz Związku określa Statut organizacji:

Ogólnokrajowe Władze Związku:

      1) Ogólnopolskie Walne Zebranie Delegatów,

      2) Zarząd Związku,

Ogólnokrajowe Organa Związku:

      1) Prezydium Zarządu Związku,

      2) Ogólnopolska Komisja Rewizyjna.

      3) Sąd Koleżeński Związku.

Władze Oddziałowych Organizacji Związkowych:

      1) Walne Zebranie Delegatów OOZ,

      2) Zarząd OOZ.

Organa Oddziałowych Organizacji Związkowych:

      1) Prezydium Zarządu OOZ,

      2) Komisja Rewizyjna OOZ

W dniach 15 – 16 marca 2016 r. odbyło się Ogólnopolskie Walne Zebranie Delegatów, które dokonało wyboru władz Związku na kadencję 2016 - 2020.

W skład Zarządu Związku wchodzą:  

- Danuta Małecka – Przewodnicząca Związku

tel. 61 841-68-65; e-mail: danuta.malecka@zus.pl

- Robert Baraniak – Wiceprzewodniczący Związku

tel. 24 235-74-20 wew. 344; e-mail: Robert.Baraniak@zus.pl

- Beata Chmielewska – Skarbnik Związku

tel. 22 538-27-95; e-mail: Beata.Chmielewska@zus.pl

- Marzena Pyszczek – Sekretarz Związku

tel. 48 385-61-32; e-mail: Marzena.Pyszczek@zus.pl

 

- Emilia Bogacka – Członek Zarządu

- Marzena Botur – Członek Zarządu

- Piotr Kosecki – Członek Zarządu

- Anna Kwitowska – Członek Zarządu

- Jolanta Langowska – Członek Zarządu

- Danuta Marciniszyn – Członek Zarządu

- Jowita Ochowiak – Członek Zarządu

W skład Ogólnopolskiej Komisji Rewizyjnej wchodzą:

- Danuta Zborowska – Przewodnicząca OKR

- Anna Filiks – członek OKR

- Dominika Szymkowiak – członek OKR

OZZP ZUS „Niezależni” jest organizacją, która kieruje się zasadami: koleżeńskości, wzajemnej pomocy, demokracji, współżycia społecznego, jawności informacji. Reprezentujemy pracowników Zakładu oraz bronimy ich praw, interesów zawodowych i socjalnych.

Zapraszamy do współpracy i wspólnego działania.

Adres siedziby:

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych „NIEZALEŻNI”
ul. Dąbrowskiego 12
60-908 Poznań

e-mail: OZZP-ZUS-Niezalezni@zus.pl

Strona internetowa Związku: www.ozzpzusniezalezni.org.pl