Poradnictwo ubezpieczeniowe dla Polaków pracujących lub mieszkających za granicą

W tym miejscu prezentowane będą informacje o najistotniejszych kontaktach międzynarodowych z instytucjami zabezpieczenia społecznego oraz informacje o wybranych konferencjach dotyczących polityki społecznej organizowanych przez międzynarodowe instytucje zabezpieczenia społecznego.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje poradnictwo ubezpieczeniowe dla osób mieszkających lub pracujących w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz w krajach, z którymi Polska posiada umowy dwustronne o zabezpieczeniu społecznym.

Jeżeli mieszkasz lub pracujesz w kraju członkowskim Unii Europejskiej i chciałbyś dowiedzieć się o przysługujących Ci prawach z ubezpieczeń społecznych (tj. w zakresie emerytur, rent z tytułu niezdolności do pracy i innych świadczeń z ZUS), możesz uzyskać takie informacje na spotkaniu z ekspertami ZUS.

Redakcja: Departament Współpracy Międzynarodowej