Wszystkie ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia - filtr

Data publikacji

Rodzaj ogłoszenia

24 marca 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Świadczenie usługi pielęgnacji zieleni

23 marca 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Remont pomieszczeń biurowych – II piętro bud. B Oddziału ZUS w Krakowie,ul. Pędzichów 27

23 marca 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na: Organizację i przeprowadzenie szkoleń informatycznych dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu.

23 marca 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Kompleksowe sprzątanie i utrzymanie czystości we wszystkich obiektach ZUS Oddział w Siedlcach i terenu przylegającego do tych budynków

23 marca 2017

Ogłoszenie o zawarciu umowy - dot. trybów NBO, WR, ZOC oraz zamówień objętych umową ramową (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)

1. Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) kodem: 72260000-5 – usługi w zakresie oprogramowania 2. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie Umowy wykonawczej na modyfikację, której celem jest dostosowanie oprogramowania do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 25.09.2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1893). Ww. Ustawa rozszerza zakres przekazywanych danych z systemu Ministerstwa Rozwoju...

23 marca 2017

Ogłoszenie o zawarciu umowy - dot. trybów NBO, WR, ZOC oraz zamówień objętych umową ramową (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)

1. Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) kodem - 72260000-5 - usługi w zakresie oprogramowania. 2. Przedmiotem zamówienia jest modyfikacja, której celem jest dostosowanie oprogramowania Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS do zmiany zasad ustalania podstawy wymiaru zasiłków oraz obsługi potrąceń i depozytów, w zakresie: 2.1. modyfikacji algorytmów, której celem jest dostosowanie funkcjonalności w aplikacji BC do zmian wynikających z ustawy z dnia 22...

23 marca 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Remont okresowy budynku O/ZUS w Nowym Sączu – Inspektorat w Limanowej przy ul. Józefa Marka 21

22 marca 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych wraz z zabezpieczeniem w środki higieny w Oddziale ZUS Tomaszów Maz. budynki „A" i „B" oraz Inspektoracie ZUS Skierniewicach

22 marca 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szkolenia dla kadry kierowniczej i pracowników Sali Obsługi Klienta (SOK) Oddziału ZUS w Krakowie

22 marca 2017

Informacja o wybranej ofercie - dot. trybów NBO, WR, ZOC, oraz zamówień objętych umową ramową

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na „świadczenie usługi OGNIVO dla Administracyjnych organów egzekucyjnych”. Postępowanie znak TZ/271/58/16.

21 marca 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na: Organizację i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników ZUS Oddział we Wrocławiu.

21 marca 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Wykonanie robót ogólnobudowlanych w I/ZUS Kędzierzyn-Koźle.

20 marca 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie dźwigu osobowego wraz z remontem/przebudową maszynowni i szybu dźwigowego w budynku A I Oddziału ZUS w Poznaniu.

20 marca 2017

Wstępne ogłoszenia informacyjne

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla realizacji zadania inwestycyjnego "Modernizacja budynku LIPSK Warszawa, ul. Czerniakowska 16".

17 marca 2017

Informacja o wybranej ofercie - dot. trybów NBO, WR, ZOC oraz zamówień objętych umową ramową (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)

1. Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) kodem - 72260000-5 – usługi w zakresie oprogramowania. 2. Przedmiotem zamówienia jest modyfikacja, której celem jest dostosowanie oprogramowania Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS do zmiany zasad ustalania podstawy wymiaru zasiłków oraz obsługi potrąceń i depozytów, w zakresie: 2.1. modyfikacji algorytmów, której celem jest dostosowanie funkcjonalności w aplikacji BC do zmian wynikających z ustawy z dnia 22...

17 marca 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Kompleksowa usługa polegająca na zapewnieniu ekspertów, którzy będą dokonywać czynności w ramach Programu dofinansowania oraz wykonanie analiz podsumowujących wyniki realizacji Projektów

17 marca 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Dostawa i montaż mebli biurowych dla Oddziału ZUS w Jaśle, Inspektorat w Dębicy

15 marca 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zakup, dostawa i montaż mebli biurowych na potrzeby Oddziałów ZUS w Szczecinie, Gorzowie Wlkp., Koszalinie i Pile oraz podległych im jednostek organizacyjnych, w częściach

15 marca 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Serwis infrastruktury telefonicznej, w podziale na trzy części: 1. Oddział ZUS w Szczecinie – część I 2. Oddział ZUS w Koszalinie – część II 3. Oddział ZUS w Pile – część III

15 marca 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Świadczenie usług rekreacyjno - sportowych dla pracowników Oddziału ZUS w Rzeszowie oraz podległych jednostek terenowych