Wszystkie ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia - filtr

Data publikacji

Rodzaj ogłoszenia

16 sierpnia 2017

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750 000 euro

Ochrona osób i mienia w budynkach I Oddziału ZUS w Łodzi

14 sierpnia 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Remont okresowy w siedzibie Oddziału ZUS w Płocku przy al. Piłsudskiego 2b.

14 sierpnia 2017

Wstępne ogłoszenia informacyjne

Utworzenie środowiska symulacyjnego do obsługi elektronicznych Zaświadczeń Lekarskich (e-ZLA) dla Aplikacji Gabinetowych

14 sierpnia 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia oraz monitoring systemów alarmowych wraz z ochroną interwencyjną w obiektach ZUS Zielona Góra

11 sierpnia 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Remont gzymsów w budynku ZUS w Wałbrzychu przy Pl. Grunwaldzkim 1

11 sierpnia 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Organizacja szkoleń z zakresu umiejętności interpersonalnych dla pracowników Oddziału ZUS w Rzeszowie

10 sierpnia 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Remont okresowy w siedzibie Inspektoratu ZUS w Pułtusku przy ul. Daszyńskiego 4

10 sierpnia 2017

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń informatycznych dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu.

09 sierpnia 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Dostawa i montaż mebli biurowych dla Oddziału ZUS w Jaśle

07 sierpnia 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Dostosowanie budynku Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Grójcu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych

07 sierpnia 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Modernizacja oświetlenia ewakuacyjnego w budynku B w O/ZUS Sosnowiec.

04 sierpnia 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Dostawa gazu do jednostek organizacyjnych Oddziału ZUS w Gdańsku

04 sierpnia 2017

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro

Ochrona fizyczna osób i mienia oraz monitoring elektroniczny w Oddziale ZUS w Toruniu

04 sierpnia 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Dostosowanie pomieszczenia archiwum zakładowego w budynku Inspektoratu ZUS w Trzebnicy przy ul. Wojska Polskiego 1b do standardów obowiązujących w ZUS oraz przepisów prawa budowlanego.

04 sierpnia 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

"Rozbudowa systemu kontroli dostępu w O/ZUS Bydgoszcz i TJO” Etap I.

03 sierpnia 2017

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro

Usługi specjalistycznych szkoleń informatycznych dla pracowników Oddziału ZUS w Rzeszowie

03 sierpnia 2017

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 5000 euro do 30000 euro

Remont części elewacji budynku Oddziału ZUS w Olsztynie przy Placu Konsulatu Polskiego 4

02 sierpnia 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Wykonanie remontu dachu nad częścią wyższą budynku w Inspektoracie ZUS w Oławie przy ul. Kasprowicza 34.

02 sierpnia 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Modyfikacja NPI PUE w zakresie dostosowania do zmian ustawowych i umów wchodzących w życie w roku 2017.

01 sierpnia 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Dostawa i montaż przesuwnych i stacjonarnych metalowych regałów archiwalnych do Biura Terenowego ZUS w Nidzicy