Wszystkie ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia - filtr

Data publikacji

Rodzaj ogłoszenia

19 lutego 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Dostawa wody dla potrzeb Oddziału ZUS w Gdańsku: Część I zamówienia - dostawa wody źródlanej w butlach do dystrybutorów dla potrzeb jednostek organizacyjnych Oddziału ZUS w Gdańsku. Część II zamówienia - dostawa wody mineralnej w opakowaniach jednorazowych (butelki) dla potrzeb Oddziału ZUS w Gdańsku.

16 lutego 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Serwis pogwarancyjny urządzeń drukujących

16 lutego 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

postępowania na wykonanie robót budowlanych, określonych jako „dostosowanie do przepisów p.poż. – Biuro Terenowe ZUS w Gostyniu przy ul. Nowe Wrota 10”

16 lutego 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

CAŁKOWITA OBSŁUGA SERWISOWA SYSTEMÓW INSTALACJI KLIMATYZACYJNYCH I WENTYLACYJNYCH ORAZ SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU (SSWIN), SYSTEMÓW OBSERWACJI TELEWIZYJNEJ (CCTV), SYSTEMÓW KONTROLI DOSTĘPU (SKD), SYSTEMÓW PRZECIWPOŻAROWYCH P.POŻ., SYSTEMU KLAP ODDYMIAJĄCYCH I SYSTEMU WIDEODOMOFONU W OBIEKTACH ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W NOWYM SĄCZU UL. SIENKIEWICZA 77 I PODLEGŁYCH TERENOWYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH

15 lutego 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Serwis pogwarancyjny sprzętu drukującego wraz z wymianą części zamiennych oraz dostawą materiałów eksploatacyjnych, zainstalowanego w Oddziałach ZUS wchodzących w skład Regionu IX (Gorzów Wlkp., Szczecin, Zielona Góra oraz w podległych im jednostkach organizacyjnych)

15 lutego 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Zakup stacji roboczych

14 lutego 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Serwis urządzeń transportu bliskiego (dźwigów osobowych i towarowych) w obiektach ZUS w Oddziale w Płocku oraz podległych jednostkach organizacyjnych

14 lutego 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Wypożyczenie i dokonywanie wymiany dywanowych chodników podgumowanych w obiektach Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wałbrzychu w okresie od 01.04.2018 r. do 31.03.2021 r.

13 lutego 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Remont pomieszczeń sanitarnych, archiwum zakładowego oraz malowanie pokoi gościnnych i SOK w budynku Inspektoratu ZUS w Lubaniu przy ul. Łokietka 13

13 lutego 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zakup kart sportowych dla około 300 pracowników Oddziału i uprawnionych członków rodzin.

13 lutego 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Zapewnienie możliwości wykonywania odbitek kserograficznych poprzez bieżące sprawowanie kompleksowego serwisu technicznego na kserokopiarkach dzierżawionych od Wykonawcy.

12 lutego 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Malowanie Sali Obsługi Klienta w Inspektoracie ZUS w Busku – Zdroju przy ul. Partyzantów 33 oraz malowanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych wraz z remontem pokoju kierownika w Biurze Terenowym ZUS w Jędrzejowie przy ul. Kościelnej 10

12 lutego 2018

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro

Wykonywanie badań profilaktycznych, mammograficznych i PSA dla pracowników i stażystów O/ZUS w Biłgoraju i podległych jednostek terenowych.

08 lutego 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek

08 lutego 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Zakup wraz z dostawą przewodowych słuchawek, poduszek skóropodobnych, kabli przyłączeniowych dla potrzeb Centrum Obsługi Telefonicznej przy Oddziale ZUS w Toruniu

07 lutego 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Usługi sprzątania w III Oddziale ZUS w Warszawie

07 lutego 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Roboty budowlane obejmujące Modernizację SOK w I/ZUS w Człuchowie

07 lutego 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych, okresowych badań technicznych, serwisu klimatyzacji i ogumienia oraz napraw bieżących samochodów służbowych będących na wyposażeniu Oddziału ZUS w Kielcach

07 lutego 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Zakup i dostawa klipsów archiwizacyjnych

05 lutego 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na dostosowanie Sali Obsługi Klientów w Inspektoracie ZUS w Aleksandrowie Kujawskim do standardów obowiązujących w ZUS.