Wszystkie ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia - filtr

Data publikacji

Rodzaj ogłoszenia

17 października 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Dostawa i zabudowa zewnętrznych osłon (żaluzji) przeciwsłonecznych w budynku Oddziału ZUS w Chorzowie przy ul. Lwowskiej 2.

17 października 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Serwis pogwarancyjny sprzętu drukującego wraz z wymianą części zamiennych oraz dostawą materiałów eksploatacyjnych, zainstalowanego w Oddziałach wchodzących w skład regionu IX (Szczecin, Zielona Góra oraz w podległych im jednostkach organizacyjnych)

17 października 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Dostosowanie budynku Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Grójcu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych

17 października 2017

Informacja o wybranej ofercie - dot. trybów NBO, WR, ZOC, oraz zamówień objętych umową ramową

Remont komina spalinowego w budynku przy Pl. Grunwaldzkim 1 w Wałbrzychu.

17 października 2017

Informacja o wybranej ofercie - dot. trybów NBO, WR, ZOC, oraz zamówień objętych umową ramową

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu zawarcia Umowy wykonawczej na modyfikację oprogramowania w ramach projektu „Rozszerzenie i dostosowanie funkcji aplikacji C6 w zakresie elektronicznej wymiany danych z operatorem pocztowym”, na podstawie Umów ramowych nr 1036089, 1036091, 1036093 dotyczących modyfikacji i rozbudowy oprogramowania KSI ZUS.

16 października 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Wykonanie robót remontowych w obiektach Oddziału ZUS w Chorzowie przy ul. gen. H. Dąbrowskiego 45 oraz przy ul. Lwowskiej 2.

16 października 2017

Informacja o wybranej ofercie - dot. trybów NBO, WR, ZOC, oraz zamówień objętych umową ramową

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu zawarcia Umowy wykonawczej na „Wdrożenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych elektronicznej wymiany informacji między instytucjami zabezpieczenia społecznego państw UE/EFTA” - na podstawie Umów ramowych nr 1036089, 1036091, 1036093 dotyczących modyfikacji i rozbudowy oprogramowania KSI ZUS.

13 października 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Świadczenie usługi przewozowej na potrzeby Centrali ZUS.

13 października 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Wykonanie systemu kontroli dostępu w budynkach Oddziału ZUS w Toruniu

13 października 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ubezpieczenie dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2018-2019

12 października 2017

Informacja o wybranej ofercie - dot. trybów NBO, WR, ZOC, oraz zamówień objętych umową ramową

Dostawa i zabudowa zewnętrznych osłon przeciwsłonecznych w budynku Oddziału ZUS w Chorzowie przy ul. Lwowskiej 2.

12 października 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

roboty budowlane: Rozbudowa systemu kontroli dostępu O/Rzeszów, Al. Piłsudskiego 12.

06 października 2017

Informacja o wybranej ofercie - dot. trybów NBO, WR, ZOC, oraz zamówień objętych umową ramową

Sprzedaż i dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej dla Oddziału ZUS w Gdańsku

06 października 2017

Informacja o wybranej ofercie - dot. trybów NBO, WR, ZOC, oraz zamówień objętych umową ramową

Sprzedaż i dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej dla Oddziału ZUS w Gdańsku.

06 października 2017

Informacja o wybranej ofercie - dot. trybów NBO, WR, ZOC, oraz zamówień objętych umową ramową

Remont podjazdu dla niepełnosprawnych oraz wymiana drzwi wewnętrznych i naprawa części jezdni z kostki brukowej w Oddziale ZUS w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 43/45.

05 października 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Realizacja zadania budowlanego pn. „Klimatyzacja archiwów zakładowych w pomieszczeniach 02, 06/07, 08 w budynku przy ul. Czerniakowskiej 16”

04 października 2017

Informacja o wybranej ofercie - dot. trybów NBO, WR, ZOC, oraz zamówień objętych umową ramową

Sprzedaż ciepła w wodzie gorącej dostarczonej z sieci ciepłowniczej do węzła cieplnego zlokalizowanego w obiekcie pod adresem: Łódź, ul. Zamenhofa 2

03 października 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zakup centralny papieru kserograficznego A4 i A3

29 września 2017

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro

Ochrona fizyczna osób i mienia oraz monitoring elektroniczny wraz z ochroną interwencyjną w obiektach Oddziału ZUS w Gorzowie Wielkopolskim

29 września 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zakup centralny kopert dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych