Wszystkie ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia - filtr

Data publikacji

Rodzaj ogłoszenia

29 czerwca 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zakup materiałów promocyjnych dla Centrali i Oddziałów ZUS.

29 czerwca 2017

Wstępne ogłoszenia informacyjne

Zakup i dostawa niszczarek biurowych do Centrali i Oddziałów ZUS

29 czerwca 2017

Wstępne ogłoszenia informacyjne

Świadczenie usług z zakresu telefonii komórkowej i internetu bezprzewodowego oraz zakup telefonów i modemów

28 czerwca 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Wykonanie robót remontowych w budynkach Oddziału ZUS w Chorzowie przy ul. Lwowskiej 2 i 2a.

26 czerwca 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Roboty budowlane w zakresie remontu instalacji odgromowej w Oddziale ZUS w Rybniku, ul. Reymonta 2 i w Inspektoracie ZUS w Pszczynie, ul. Kopernika 22

26 czerwca 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Termomodernizacja budynków administrowanych przez Oddział ZUS w Rzeszowie: Inspektorat ZUS w Tarnobrzegu ul. Sienkiewicza 145d. Etap 1

26 czerwca 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Wykonanie trzech zadań remontowych w Inspektoracie i Centrum Szkolenia ZUS w Augustowie

26 czerwca 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zakup i dostawa kopert i papieru zwojowego na potrzeby akcji Informacja o Numerze Rachunku Składkowego (e-składka)

26 czerwca 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zakup i dostawa formularzy zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA

23 czerwca 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Wykonanie robót budowlanych, określonych jako „Malowanie zewnętrznej klatki schodowej ewakuacyjnej farbami ogniochronnymi - Inspektorat ZUS w Kaliszu, ul. Konopnickiej 31.”.

22 czerwca 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Wykonanie robót budowlanych dla zadania remontowego pod nazwą „Remont okresowy budynku Inspektoratu ZUS w Otwocku”

22 czerwca 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Budowa systemu oddymiania klatek schodowych w Inspektoracie ZUS w Ciechanowie.

22 czerwca 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Remonty okresowe w budynkach jednostek organizacyjnych II Oddziału ZUS w Łodzi

22 czerwca 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Dostawa i zabudowa zewnętrznych osłon (żaluzji) przeciwsłonecznych w budynku Oddziału ZUS w Chorzowie przy ul. Lwowskiej 2.

21 czerwca 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

„Malowanie pomieszczeń i montaż odbojnic w budynku Oddziału ZUS w Elblągu, ul. Mazurska 5”

21 czerwca 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Dostawa i montaż zasilaczy bezprzerwowych UPS dla jednostek organizacyjnych ZUS. 1.Przedmiotem postępowania jest dostawa, przystosowanie instalacji zasilających oraz instalacja zasilaczy bezprzerwowych UPS w niżej wskazanych lokalizacjach: -Część 1) zasilacz UPS o mocy 3 kVA dla Biura Terenowego w Grajewie, ul. Wojska Polskiego 66a – 1szt. -Część 2) zasilacz UPS o mocy 6 kVA dla Biura Terenowego w Gubinie, ul. Słowackiego 2 – 1szt. -Część 3) zasilacz UPS o mocy 10 kVA dla Inspektoratu...

21 czerwca 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

1. Dostawa i montaż zasilaczy bezprzerwowych UPS dla jednostek organizacyjnych ZUS. 2. Przedmiotem postępowania jest dostawa, przystosowanie istniejących instalacji zasilających oraz instalacja zasilaczy bezprzerwowych UPS w niżej wskazanych lokalizacjach: - Część 1) zasilacz UPS o mocy 6 kVA dla Biura Terenowego w Rykach, ul. Kościuszki 21 – 1szt. UPS nie podlega utylizacji. - Część 2) zasilacz UPS o mocy 6 kVA dla Biura Terenowego w Żurominie, ul. Szpitalna 21 – 1szt. - Część 3) zasilacz...

20 czerwca 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Roboty remontowe budynku Oddziału ZUS w Rzeszowie Al. Piłsudskiego 12 – malowanie pomieszczeń drugiego piętra, remont łazienek, remont posadzek.

20 czerwca 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Remont pokrycia dachu w budynku Oddziału ZUS przy ul. T. Zana 38C w Lublinie

13 czerwca 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Roboty budowlane na: CZĘŚĆ I - Budowę systemu kontroli dostępu w ZUS Oddział w Słupsku CZĘŚĆ II - Wykonanie pożarowych wyłączników prądu w ZUS Oddział w Słupsku