Wszystkie ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia - filtr

Data publikacji

Rodzaj ogłoszenia

21 maja 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Świadczenie usługi dostępu do internetu w budynkach Odbiorców w Oddziałach ZUS w Białymstoku, Olsztynie i Siedlcach.

21 maja 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej na remont tarasu budynku B Oddziału ZUS w Pile przy ul. Dr. Drygasa 5.

21 maja 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Przebudowa systemu SSP w archiwach, ul. T. Zana 36/36A

18 maja 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Przebudowa terenów zewnętrznych i renowacja dwóch podjazdów dla niepełnosprawnych przy budynku ZUS Oddział we Wrocławiu, ul. Pretficza 11.

18 maja 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Postępowanie na usługę oznaczenia miejsc parkingowych na terenie Oddziału ZUS w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 43/45 i Terenowych Jednostek Organizacyjnych.

18 maja 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w obiektach O/ZUS w Nowym Sączu - Biuro Terenowe i Centrum Szkolenia w Zakopanem ul. Gimnazjalna 8 i ul. Smrekowa 22a

18 maja 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Zapytanie publiczne

18 maja 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Wymiana sufitów podwieszonych w budynku Inspektoratu ZUS w Kępnie przy ul. Solidarności 8

17 maja 2018

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro

Świadczenie usług polegających na całodobowej ochronie osób i mienia, obsłudze systemów ochrony technicznej w budynkach i na terenach przyległych do budynków Oddziału ZUS w Chorzowie oraz terenowych jednostek organizacyjnych ZUS w Katowicach, Mysłowicach oraz Rudzie Śląskiej.

17 maja 2018

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750 000 euro

Świadczenie usługi ochrony w Oddziale ZUS w Olsztynie

17 maja 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Zakup oraz dostawa mebli i krzeseł dla Oddziału ZUS w Toruniu

17 maja 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Zakup materiałów elektrycznych, stolarskich hydraulicznych, budowlanych – pozostałych dla potrzeb O/ZUS w Pile

17 maja 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Roboty remontowe w budynku Oddziału ZUS w Chorzowie przy ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 polegające na: • część I - „Naprawie tynków zewnętrznych z likwidacją zawilgoceń ścian wewnętrznych”, • część II - „Naprawie stolarki drzwiowej”, • część III - „Remoncie stolarki i ślusarki drzwiowej ppoż.”, w tym: - wymianie siłowników drzwi wydzielających strefę ewakuacji parteru, - wymianami naprawami drzwi oraz ich elementów na pozostałych kondygnacjach.

17 maja 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Wykonanie klimatyzacji precyzyjnej pomieszczenia nr 6 AZ w segmencie IV w Oddziale ZUS w Słupsku.

17 maja 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Remont okresowy w Oddziale ZUS w Płocku, al. Jachowicza 1 - remont pomieszczeń biurowych i magazynów

16 maja 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Wykonywanie przeglądów, konserwacji i napraw: systemów przeciwpożarowych (p.poż), systemów sygnalizacji włamania i napadu (SWiN), systemu kontroli dostępu (SKD) oraz systemów telewizji przemysłowej (CCTV) znajdujących się w Oddziale ZUS w Kielcach i jego jednostkach terenowych

16 maja 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

„Dostosowanie budynku BT/ZUS w Węgrowie do przepisów przeciwpożarowych”

16 maja 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń "Radzenie sobie i działanie w sytuacji zmiany"

15 maja 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Remont garażu podziemnego w budynku Centrali ZUS, w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

15 maja 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Dostawa części i materiałów serwisowych do sprzętu komputerowego na potrzeby Oddziałów ZUS we Wrocławiu, Legnicy i Wałbrzychu.