Wszystkie ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia - filtr

Data publikacji

Rodzaj ogłoszenia

30 marca 2017

Informacja o wybranej ofercie - dot. trybów NBO, WR, ZOC, oraz zamówień objętych umową ramową

Modyfikacje systemu emerytalno - rentowego EMIR – SEKS w wersji ADABAS i związane z modyfikacjami usługi dodatkowe.

30 marca 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Przebudowa dachu budynku garażowego w I/ZUS w Chełmie

30 marca 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

„Malowanie pomieszczeń i montaż odbojnic w budynku Oddziału ZUS w Elblągu, ul. Mazurska 5”

29 marca 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

„Dostosowanie lokalu na magazyn akt Inspektoratu ZUS w Iławie, ul. Wiejska 1”

29 marca 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Świadczenie pomocy prawnej dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

28 marca 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Kompleksowe malowanie pomieszczeń budynku A, Oddziału ZUS w Bielsku - Białej przy ul. Krasińskiego 34

28 marca 2017

Informacja o wybranej ofercie - dot. trybów NBO, WR, ZOC oraz zamówień objętych umową ramową (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)

1. Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) kodem - 72260000-5 – usługi w zakresie oprogramowania. 2. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie Umowy wykonawczej na modyfikację, której zakres projektu obejmuje usprawnienie komunikacji z NBP w zakresie obsługi rachunków składkowych realizowany przez: 2.1. Zmianę kanału komunikacji pomiędzy ZUS a NBP opartą o rozwiązania B2B. 2.2. Obsługę zautomatyzowanej wymiany komunikatów. Dla prawidłowego uruchomienia...

28 marca 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Konserwacja i dozór wymiennikowni ciepła w Oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bielsku-Białej, Chorzowie, Częstochowie, Sosnowcu i Zabrzu

28 marca 2017

Informacja o wybranej ofercie - dot. trybów NBO, WR, ZOC, oraz zamówień objętych umową ramową

Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla punktu odbioru - budynek Oddziału ZUS w Gdańsku, Chmielna 27/33

27 marca 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Organizacja wycieczek dla pracowników i uprawnionych członków rodzin Oddziału ZUS w Nowym Sączu oraz Tarnowie współfinansowanych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

27 marca 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących do Oddziałów ZUS w: I i II Poznaniu, Pile, Toruniu i Bydgoszczy – 2 części.

24 marca 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Świadczenie usługi pielęgnacji zieleni

23 marca 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Remont pomieszczeń biurowych – II piętro bud. B Oddziału ZUS w Krakowie,ul. Pędzichów 27

23 marca 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na: Organizację i przeprowadzenie szkoleń informatycznych dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu.

23 marca 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Kompleksowe sprzątanie i utrzymanie czystości we wszystkich obiektach ZUS Oddział w Siedlcach i terenu przylegającego do tych budynków

23 marca 2017

Ogłoszenie o zawarciu umowy - dot. trybów NBO, WR, ZOC oraz zamówień objętych umową ramową (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)

1. Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) kodem: 72260000-5 – usługi w zakresie oprogramowania 2. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie Umowy wykonawczej na modyfikację, której celem jest dostosowanie oprogramowania do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 25.09.2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1893). Ww. Ustawa rozszerza zakres przekazywanych danych z systemu Ministerstwa Rozwoju...

23 marca 2017

Ogłoszenie o zawarciu umowy - dot. trybów NBO, WR, ZOC oraz zamówień objętych umową ramową (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)

1. Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) kodem - 72260000-5 - usługi w zakresie oprogramowania. 2. Przedmiotem zamówienia jest modyfikacja, której celem jest dostosowanie oprogramowania Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS do zmiany zasad ustalania podstawy wymiaru zasiłków oraz obsługi potrąceń i depozytów, w zakresie: 2.1. modyfikacji algorytmów, której celem jest dostosowanie funkcjonalności w aplikacji BC do zmian wynikających z ustawy z dnia 22...

23 marca 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Remont okresowy budynku O/ZUS w Nowym Sączu – Inspektorat w Limanowej przy ul. Józefa Marka 21

22 marca 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych wraz z zabezpieczeniem w środki higieny w Oddziale ZUS Tomaszów Maz. budynki „A" i „B" oraz Inspektoracie ZUS Skierniewicach

22 marca 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szkolenia dla kadry kierowniczej i pracowników Sali Obsługi Klienta (SOK) Oddziału ZUS w Krakowie