Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy

 • Rozwiń menu Zwiń menu Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w III kwartale oraz w okresie I-IX 2017 r.

  Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 372 z późn. zm.), lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy i kontrolę wykorzystania zwolnień lekarskich.

  W III kwartale 2017 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 113,9 tys. kontroli osób  posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy ( w okresie I-IX br. 379,1 tys.). W konsekwencji wydanych zostało 6,8 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych (w okresie I-IX br. 17,4 tys.). Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w III kw. 2017r. osiągnęła 5 902,4  tys. zł (w okresie I-IX br. 12 879,6 tys.)

  Kolejnym  rozwiązaniem wprowadzonym w/w ustawą jest ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100% przeciętnego wynagrodzenia. Z tego powodu w III kwartale 2017  r.  obniżono  wypłaty   o  41 041,8 tys. zł., a dotyczyło to 42,8 tys. osób. Natomiast w okresie I-IX 2017  r.  obniżono  wypłaty o 130 330,2  tys. zł    (147,5 tys. osób).

  Ponadto elementem dyscyplinującym ubezpieczonych jest obniżanie o 25% wysokości zasiłku chorobowego i opiekuńczego za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego. Obniżenie to ma miejsce w przypadku niedopełnienia obowiązku dostarczenia płatnikowi zaświadczenia lekarskiego w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania.  Z  tego tytułu  w III kwartale 2017 r.  obniżono  wypłaty  zasiłków  o  1 021,4  tys. zł. (16,0 tys. osób), a w okresie I-IX 2017 r. o  3 212,2  tys. zł. (51,9 tys. osób).

  Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w III kwartale 2017 r. wyniosła 47 965,6 tys. zł,   a w okresie  I-IX  2017 r. -   146 422,0 tys. zł.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w II kwartale oraz I półroczu 2017 r.

  Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2016r. poz. 372 z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadza kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy i kontrolę wykorzystania zwolnień lekarskich.

  W II kwartale 2017 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 124,9 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy ( w I półroczu br. 265,2 tys.). W konsekwencji wydanych zostało 5,2 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych ( w I półroczu br. 10,6 tys.). Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w II kw. 2017r. osiągnęła 3 633,3 tys. zł ( w I półroczu br. 6 977,2 tys.)

  Kolejnym  rozwiązaniem wprowadzonym w/w ustawą jest ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100% przeciętnego wynagrodzenia. Z tego powodu w II kwartale 2017  r. obniżono  wypłaty o 42 054,7 tys. zł., a dotyczyło to 47,3 tys. osób. Natomiast w I półroczu  2017  r.  obniżono  wypłaty o 89 288,4  tys. zł (104,7 tys. osób).

  Ponadto elementem dyscyplinującym ubezpieczonych jest obniżanie o 25% wysokości zasiłku chorobowego i opiekuńczego za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego. Obniżenie to ma miejsce w przypadku niedopełnienia obowiązku dostarczenia płatnikowi zaświadczenia lekarskiego w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania.  Z  tego tytułu  w II kwartale 2017 r. obniżono wypłaty zasiłków o 1 041,3  tys. zł. (16,5 tys. osób), a I półroczu 2017 r. o 2 190,8 tys. zł. (35,9 tys. osób).

  Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w II kwartale 2017 r. wyniosła 46 729,3 tys. zł, a w I półroczu  2017 r. - 98 456,4 tys. zł.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w I kwartale 2017 r.

  Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2016r. poz. 372 z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadza kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy i kontrolę wykorzystania zwolnień lekarskich.

  W I kwartale 2017 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 140,3 tys. kontroli osób  posiadających  zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy.  W konsekwencji wydanych zostało  5,4 tys.  decyzji  wstrzymujących  dalszą wypłatę zasiłków chorobowych. Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w I kw. 2017r. osiągnęła 3 343,9  tys. zł

  Kolejnym  rozwiązaniem, wprowadzonym w/w ustawą jest ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100% przeciętnego wynagrodzenia. Z tego powodu w I kwartale 2017  r.  obniżono  wypłaty   o  47 233,7 tys. zł., a dotyczyło to 57,4 tys. osób.

  Ponadto elementem dyscyplinującym ubezpieczonych jest obniżanie o 25% wysokości zasiłku chorobowego i opiekuńczego za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego. Obniżenie to ma miejsce w przypadku niedopełnienia obowiązku dostarczenia płatnikowi zaświadczenia lekarskiego w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania.  Z  tego tytułu  w I kwartale 2017r.  obniżono  wypłaty  zasiłków  o  1 149,5  tys. zł.  ( 19,4  tys. osób).

  Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w I kwartale 2017 r. wyniosła 51 727,1 tys. zł.

   

 • Rozwiń menu Zwiń menu Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w IV kwartale oraz w okresie I-XII 2016 r.

  Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014r. poz. 159 z późn. zm.), lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy i kontrolę wykorzystania zwolnień lekarskich.

  W IV kwartale 2016 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 138,0 tys. kontroli osób  posiadających  zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy ( w okresie I-XII br. 569,5 tys.).  W konsekwencji wydanych zostało  5,1 tys.  decyzji  wstrzymujących  dalszą wypłatę zasiłków chorobowych (w okresie I-XII br. 22,2 tys.). Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w IV kw. 2016r. osiągnęła 3 589,4  tys. zł (w okresie I-XII br. 16 294,1 tys.).

  Kolejnym  rozwiązaniem, wprowadzonym ustawą z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (z późniejszymi zmianami), jest ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100% przeciętnego wynagrodzenia. Z tego powodu w IV kwartale 2016  r.  obniżono  wypłaty   o  45 160,3 tys. zł., a dotyczyło to 51,0 tys. osób. Natomiast w okresie I-XII 2016  r.  obniżono  wypłaty o 183 362,9 tys. zł    ( 209,9 tys. osób).

  Ponadto elementem dyscyplinującym ubezpieczonych jest obniżanie o 25% wysokości zasiłku chorobowego i opiekuńczego za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego. Obniżenie to ma miejsce w przypadku niedopełnienia obowiązku dostarczenia płatnikowi zaświadczenia lekarskiego w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania.  Z  tego tytułu  w IV kwartale 2016r.  obniżono  wypłaty  zasiłków  o  964,0  tys. zł.     ( 15,9 tys. osób), a w okresie I-XII 2016 r. o  4 149,1  tys. zł.(69,7 tys. osób).

  Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w IV kwartale 2016 r. wyniosła 49 713,7 tys. zł,   a w okresie  I-XII  2016 r. -   203 806,1 tys. zł.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Informacja statystyczna o wynikach kontroli orzekania o czasowej niezdolności do pracy w III kwartale oraz w okresie I-IX 2016 r.

  Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014r. poz. 159 z późn. zm.), lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy i kontrolę wykorzystania zwolnień lekarskich.

  W III kwartale 2016 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 133,9 tys. kontroli osób  posiadających  zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy (w okresie I-IX br. 431,5 tys.).  W konsekwencji wydanych zostało  5,4 tys.  decyzji  wstrzymujących  dalszą wypłatę zasiłków chorobowych (w okresie I-IX br. 17,1 tys.). Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w III kw. 2016  r. osiągnęła 4 602,1  tys. zł (w okresie I-IX br. 12 704,7 tys.).

  Kolejnym  rozwiązaniem, wprowadzonym ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (z późniejszymi zmianami), jest ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100% przeciętnego wynagrodzenia. Z tego powodu w III kwartale 2016  r.  obniżono  wypłaty   o  45 831,0 tys. zł, a dotyczyło to 49,2 tys. osób. Natomiast w okresie I-IX 2016  r.  obniżono  wypłaty o 138 202,6  tys. zł (158,9 tys. osób).

  Ponadto elementem dyscyplinującym ubezpieczonych jest obniżanie o 25% wysokości zasiłku chorobowego i opiekuńczego za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego. Obniżenie to ma miejsce w przypadku niedopełnienia obowiązku dostarczenia płatnikowi zaświadczenia lekarskiego w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania.  Z  tego tytułu  w III kwartale 2016 r.  obniżono  wypłaty  zasiłków  o  1 016,6  tys. zł (16,7 tys. osób), a w okresie I-IX 2016 r. o  3 185,1  tys. zł. (53,8 tys. osób).

  Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w III kwartale 2016 r. wyniosła 51 449,7 tys. zł,   a w okresie  I-IX  2016 r. -   154 092,4 tys. zł.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Informacja statystyczna o wynikach kontroli orzekania o czasowej niezdolności do pracy w II kwartale oraz I półroczu 2016 r.

  Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014r. poz. 159 z późn. zm.), lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy i kontrolę wykorzystania zwolnień lekarskich.

  W II kwartale 2016 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 148,9 tys. kontroli osób  posiadających  zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy ( w I półroczu br. 297,6 tys.).  W konsekwencji wydanych zostało  5,8 tys.  decyzji  wstrzymujących  dalszą wypłatę zasiłków chorobowych ( w I półroczu br. 11,7 tys.). Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w II kw. 2016 r. osiągnęła 3 890,8  tys. zł ( w I półroczu br. 8 102,6 tys.).

  Kolejnym  rozwiązaniem, wprowadzonym ustawą z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (z późniejszymi zmianami), jest ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100% przeciętnego wynagrodzenia. Z tego powodu w II kwartale 2016  r.  obniżono  wypłaty   o  44 361,6 tys. zł, a dotyczyło to 49,3 tys. osób. Natomiast w I półroczu  2016  r.  obniżono  wypłaty o 92 371,6  tys. zł (109,7 tys. osób).

  Ponadto elementem dyscyplinującym ubezpieczonych jest obniżanie o 25% wysokości zasiłku chorobowego i opiekuńczego za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego. Obniżenie to ma miejsce w przypadku niedopełnienia obowiązku dostarczenia płatnikowi zaświadczenia lekarskiego w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania.  Z  tego tytułu  w II kwartale 2016 r.  obniżono  wypłaty  zasiłków  o  1 047,3  tys. zł (18,1 tys. osób), a w I półroczu  2016 r. o  2 168,5  tys. zł. (37,1 tys. osób).

  Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w II kwartale 2016 r. wyniosła 49 299,7 tys. zł, a w I półroczu  2016 r. - 102 642,7 tys. zł.       

 • Rozwiń menu Zwiń menu Informacja statystyczna o wynikach kontroli orzekania o czasowej niezdolności do pracy w I kwartale 2016 r.

  Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014r. poz. 159 z późn. zm.), lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy i kontrolę wykorzystania zwolnień lekarskich.

  W I kwartale 2016 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 148,7 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. W konsekwencji wydanych zostało 5,9 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych. Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w I kw. 2016 r. osiągnęła 4 211,8 tys. zł.

  Kolejnym rozwiązaniem, wprowadzonym ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (z późniejszymi zmianami), jest ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100% przeciętnego wynagrodzenia. Z tego powodu w I kwartale 2016 r. obniżono wypłaty o 48 010,0 tys. zł., a dotyczyło to 60,4 tys. osób.

  Ponadto elementem dyscyplinującym ubezpieczonych jest obniżanie o 25% wysokości zasiłku chorobowego i opiekuńczego za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego. Obniżenie to ma miejsce w przypadku niedopełnienia obowiązku dostarczenia płatnikowi zaświadczenia lekarskiego w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Z tego tytułu w I kwartale 2016r. obniżono wypłaty zasiłków o 1 121,2 tys. zł. ( 19,0 tys. osób).

  Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w I kwartale 2016 r. wyniosła 53 343,0 tys. zł.