Koordynatorzy e-ZLA w placówkach ZUS

Koordynatorzy e-ZLA to nasze wsparcie dla lekarzy np. w trakcie szkoleń. Można się kontaktować z nimi m.in. w sprawie:

  • organizacji i prowadzenia szkoleń z obsługi portalu PUE ZUS w zakresie wystawiania e-ZLA,
  • zakładania profili PUE ZUS  w placówkach medycznych,
  • materiałów informacyjnych dotyczących e-ZLA.

Lista koordynatorów e-ZLA w placówkach ZUS (plik pdf 285 kb).