Nowe funkcje programu Płatnik 10.01.001:

Wersja 10.01.001 Programu Płatnik powstała w celu zapewnienia poprawności danych wykazywanych w dokumentach ubezpieczeniowych przekazywanych do ZUS przez płatników składek.

Automatyczna weryfikacja i aktualizacja oprogramowania

Program automatycznie wykrywa i aktualizuje biblioteki oraz pliki, które stanowią poszczególne elementy programu. Ponadto sprawdza i aktualizuje komponenty oraz słowniki niezbędne do wykonywania prawidłowej weryfikacji dokumentów przekazywanych do ZUS.

Zmiany w kreatorze dokumentów rozliczeniowych

Program podpowiada schematy finansowania składek podczas wypełniania pozycji raportów imiennych. Umożliwiono również tworzenie dokumentów korygujących na podstawie kompletów rozliczeniowych pobranych z ZUS.

Zmiany w obsłudze dokumentów

Wprowadzono możliwość korzystania ze słowników adresowych podczas wypełniania danych adresowych w dokumentach zgłoszeniowych. W specyficznych sytuacjach umożliwiono dokonywanie zmian danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej bezpośrednio na dokumentach zgłoszeniowych. Dodano informacje o stanie weryfikacji dokumentów przetworzonych przez system ZUS.

Udogodnienia dla płatników wielooddziałowych

Rozszerzono funkcjonalność programu dla płatników wielooddziałowych, w sytuacji gdy rozliczenie z ZUS następuje w ramach jednej zbiorczej deklaracji.

Bezpieczeństwo

Program został zabezpieczony przed nie uprawnionym pobraniem danych z bazy ZUS. W celu synchronizacji danych wymagany jest bezpieczny podpis elektroniczny uprawnionego użytkownika.

Więcej o funkcjach programu Płatnik

znajdziesz w Poradniku

Dodatkowe informacje

Sprawdź wymagania systemowe i sprzętowe komputera, na którym instalowany ma być program Płatnik. Zapoznaj się z podstawą prawną funkcjonowania programu Płatnik.