Wszystkie ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia - filtr

Data publikacji

Rodzaj ogłoszenia

20 sierpnia 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Dostawa i montaż regałów jezdnych i stacjonarnych dla Oddziału ZUS w Rybniku.

20 sierpnia 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zakup licencji dla Systemu Wspomagania Ekonomiki Zakładu (SWEZ) opartego na systemie SAP w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

17 sierpnia 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

USŁUGA PEŁNIENIA FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO DOT. WYKONANIA KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ, znak postępowania 370000/273/15/2018-ZAP

17 sierpnia 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Remont schodów zewnętrznych wejściowych do budynku Inspektoratu w Chodzieży przy ul. Mostowej 2

16 sierpnia 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Dostawa mebli biurowych dla Oddziału ZUS w Krakowie

16 sierpnia 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Roboty budowlane obejmujące „Rozbudowę okablowania strukturalnego w O/ZUS w Słupsku i w T.J.O.” - znak postępowania 370000/273/14 /2018-ZAP

16 sierpnia 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja sieci strukturalnej – Warszawa Inspektorat ZUS Praga Północ ul. 11 Listopada 15a"

16 sierpnia 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Wykonanie robót budowlanych p.n. Remont okresowy Sali Obsługi Klienta Biura Terenowego ZUS w Międzyrzeczu ul. Przemysłowa 2.

16 sierpnia 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Sporządzenie opinii z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla budynków Oddziału ZUS w Kielcach przy ul. Piotrkowskiej 27, Inspektoratu ZUS w Busku – Zdroju przy ul. Partyzantów 33, Inspektoratu ZUS w Skarżysku Kamiennej przy ul. Kossaka 3 oraz Biura Terenowego ZUS w Jędrzejowie przy ul. Kościelnej 10

16 sierpnia 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Remont powierzchni utwardzonych Inspektoratu ZUS w Chodzieży przy ul. Mostowej 2.

14 sierpnia 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Wykonanie i montaż mebli biurowych oraz dostawa krzeseł dla Oddziału ZUS w Koszalinie oraz Inspektoratów ZUS w Szczecinku i Świdwinie.

14 sierpnia 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Przedmiotem zamówienia jest remont części wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z remontem sanitariatów w budynku ZUS w Żywcu, mieszczącego się przy ul. Piernikarskiej 2.

13 sierpnia 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w budynku Inspektoratu Warszawa-Wola przy ul. Wrocławskiej 20” oraz pełnienie nadzoru autorskiego robót wykonywanych na jej podstawie dla ZUS - I Oddział w Warszawie.

13 sierpnia 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Serwisowanie urządzeń dźwigowych zainstalowanych w budynkach Oddziału ZUS Legnica oraz podległych jednostkach terenowych.

13 sierpnia 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Zakup i montaż drzwi automatycznych w budynku Inspektoratu ZUS w Pucku i w budynku Inspektoratu ZUS w Kościerzynie oraz siłownika do drzwi w budynku Inspektoratu ZUS w Gdańsku Wrzeszczu

13 sierpnia 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Remont balustrad podjazdu oraz schodów zewnętrznych w Inspektoracie ZUS w Jeleniej Górze

13 sierpnia 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Remont bieżący w Inspektoracie ZUS w Płońsku

13 sierpnia 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Remont okresowy pomieszczeń archiwum Oddziału ZUS w Płocku zlokalizowanych przy ul. Tysiąclecia 10

13 sierpnia 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Roboty Budowlane - Inspektorat ZUS w Sokołowie Podlaskim

10 sierpnia 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zakup i dostawę mebli w Centrali ZUS.