Wszystkie ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia - filtr

Data publikacji

Rodzaj ogłoszenia

24 maja 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Dostawa wraz z montażem opon samochodowych letnich na potrzeby Oddziału ZUS w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 43/45.

24 maja 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Zakup szkoleń dla pracowników I Oddziału ZUS w Warszawie

24 maja 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Zakup materiałów elektrycznych na potrzeby II Oddziału ZUS w Poznaniu

24 maja 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Wykonanie dokumentacji projektowej na „Modernizację Sali Obsługi Klienta w Inspektoracie ZUS w Oświęcimiu”

24 maja 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zakup i montaż dźwigu osobowego w Oddziale ZUS Sosnowiec budynek A.

23 maja 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Remont niższego dachu budynku B w Inspektoracie ZUS w Koninie

23 maja 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn. „Dostosowanie drzwi wejściowych i wewnętrznych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Oddziału ZUS w Kielcach przy ul. Kolberga 2a”

22 maja 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Remont okresowy w Oddziale ZUS w Płocku, al. Piłsudskiego 2b – remont pomieszczeń biurowych i magazynów.

22 maja 2018

Informacja o wybranej ofercie - dot. trybów NBO, WR, ZOC, oraz zamówień objętych umową ramową

Świadczenie usług sprzątania obiektów i pielęgnacji terenów zielonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie oraz w podległych jednostkach terenowych.

22 maja 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Remont okresowy w Inspektoracie ZUS w Gostyninie- remont archiwum

22 maja 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu prewencji wypadkowej

21 maja 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Świadczenie usługi dostępu do internetu w budynkach Odbiorców w Oddziałach ZUS w Białymstoku, Olsztynie i Siedlcach.

21 maja 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej na remont tarasu budynku B Oddziału ZUS w Pile przy ul. Dr. Drygasa 5.

21 maja 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Przebudowa systemu SSP w archiwach, ul. T. Zana 36/36A

18 maja 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Przebudowa terenów zewnętrznych i renowacja dwóch podjazdów dla niepełnosprawnych przy budynku ZUS Oddział we Wrocławiu, ul. Pretficza 11.

18 maja 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Postępowanie na usługę oznaczenia miejsc parkingowych na terenie Oddziału ZUS w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 43/45 i Terenowych Jednostek Organizacyjnych.

18 maja 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w obiektach O/ZUS w Nowym Sączu - Biuro Terenowe i Centrum Szkolenia w Zakopanem ul. Gimnazjalna 8 i ul. Smrekowa 22a

18 maja 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Zapytanie publiczne

18 maja 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Wymiana sufitów podwieszonych w budynku Inspektoratu ZUS w Kępnie przy ul. Solidarności 8

17 maja 2018

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro

Świadczenie usług polegających na całodobowej ochronie osób i mienia, obsłudze systemów ochrony technicznej w budynkach i na terenach przyległych do budynków Oddziału ZUS w Chorzowie oraz terenowych jednostek organizacyjnych ZUS w Katowicach, Mysłowicach oraz Rudzie Śląskiej.