Katalog usług umożliwia odnalezienie odpowiednich usług z zakresu emerytur i rent w celu załatwienia sprawy w ZUS. Dzięki niemu dowiesz się, o jakie świadczenia z ZUS możesz się ubiegać oraz co Ci przysługuje, gdy już pobierasz świadczenie.

 

OBSŁUGA ŚWIADCZEŃ

EMERYTURY I RENTY

Obsługa wniosków o zmianę uprawnień lub wysokości świadczenia Obsługa wniosków o zmianę wysokości świadczenia z systemu zreformowanego (na nowych zasadach)
Obsługa wniosków o podjęcie, wznowienie lub wstrzymanie wypłaty świadczenia
Obsługa wniosków o zmianę wysokości świadczena z systemu niezreformowanego (na dotychczasowych zasadach)
Obsługa wniosków o wyłączenie z grona osób uprawnionych do renty rodzinnej
Rozliczanie świadczeń emerytalno-rentowych z tytułu osiąganych przychodów

ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNE

Rozliczanie świadczeń przedemerytalnych z tytułu osiąganych przychodów

KAPITAŁ POCZĄTKOWY

Ponowne ustalenie kapitału początkowego

DANE IDENTYFIKACYJNO-ADRESOWE

Zmiana danych osobowych lub adresowych

Wypłata świadczenia na rachunek bankowy

Zmiana numeru rachunku bankowego

OBSŁUGA WNIOSKÓW
Z ZAKRESU UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

Obsługa wniosku o zgłoszenie lub wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorców oraz członków ich rodzin
 

OBSŁUGA WNIOSKÓW W ZAKRESIE OPODATKOWANIA ŚWIADCZEŃ

 

Obsługa oświadczeń o zamiarze opodatkowania dochodów łącznie z małżonkiem lub na zasadach określonych dla osób samotnie wychowujących dzieci


 

Obsługa wniosków o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek dochodowy przy zastosowaniu wyższej stawki podatkowej
 

Obsługa wniosków o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek dochodowy bez kwoty miesięcznego zmniejszenia