POZNAŃ, 25-26.09.2014 R., SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, KONFERENCJA ORGANIZOWANA WE WSPÓŁPRACY Z POLSKIM STOWARZYSZENIEM UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Kwestie odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne, ich wysokości oraz świadczenia jakie przysługują po dopełnieniu ubezpieczeniowego obowiązku były głównymi wątkami konferencji zorganizowanej we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Ubezpieczenia Społecznego (PSUS). Konferencja odbyła się w dniach 25-26 września 2014 r. w Poznaniu.

W ramach konferencji omówione zostały kwestie ewolucji kształtowania składek na ubezpieczenie społeczne ze względu na wysokość i charakter finasowanych z nich świadczeń. Prelegenci podejmowali również problematykę odpowiedzialności płatnika składek za ich odprowadzenie, a także kwestie umorzenia w kontekście prawnym, ekonomicznym i społecznym.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele środowisk naukowych, sądownictwa, administracji państwowej, samorządowej oraz organizacji zawodowych i pracodawców.

Wydarzeniem towarzyszącym była wystawa "Rzeczpospolita Ubezpieczonych". Opatrzona licznymi zdjęciami i materiałami ikonograficznymi ekspozycja ukazuje historię i ewolucję zarówno systemu ubezpieczeń społecznych jak i samego Zakładu.

Konferencja odbyła się pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Poznania.