Toruń, 20-21.11.2014 r., Ubezpieczenia wypadkowe

Ostatnia z jubileuszowego cyklu konferencja z okazji 80-lecia powołania do życia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odbyła się w dnach 20-21 listopada br. w Toruniu. Tematem, zorganizowanych przy współpracy z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, obrad były ubezpieczenia wypadkowe.

Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele świata nauki, biznesu, pracownicy instytucji związanych z ochroną pracy oraz instytucji zabezpieczenia społecznego. Podczas spotkań eksperci podjęli rozległy temat przyczyn i kosztów wypadków przy pracy.

Obrady poświęcone były kwestiom konstrukcji prawnej ubezpieczenia wypadkowego oraz sposobu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Na podstawie prezentowanych danych statystycznych ilości wypadków przy pracy i osób w nich poszkodowanych przedstawiono ponoszone z tego tytułu koszty.

Istotnym zagadnieniem, jakie zostało poruszone, była profilaktyka oraz przeciwdziałanie wypadkom przy pracy. ZUS przy współpracy z innymi instytucjami aktywnie prowadzi prewencję rentową i wypadkową. Celem jest ograniczenie wydatków związanych z wypłatą świadczeń będących następstwem wypadków przy pracy również dzięki działaniom podejmowanym przez pracodawców. Z racji partnerstwa z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podczas konferencji podjęto również problematykę zabezpieczenia społecznego rolników.

Konferencji towarzyszyła wystawa "Rzeczpospolita ubezpieczonych", a patronat honorowy objął Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu.