Uczelnie

W ostatnich latach Zakład Ubezpieczeń Społecznych wspólnie z uczelniami zrealizował wiele projektów edukacyjnych dla młodzieży akademickiej. Od kwietnia 2016 r. Zakład podpisuje umowy ramowe o współpracy z uczelniami z całej Polski. Od tamtej pory ZUS zawarł formalne porozumienia z niemal osiemdziesięcioma szkołami wyższymi. ZUS podejmuje współpracę z państwowymi i prywatnymi ośrodkami akademickimi kształcącymi na kierunkach humanistycznych, ekonomicznych oraz technicznych. Głównym celem tej współpracy jest zaangażowanie środowiska akademickiego w program „Ubezpieczenia społeczne – edukacja z ZUS”. Z każdą uczelnią zakres współpracy określany jest indywidualnie.

Zakład uczestniczy także w programie „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem” realizowanym przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji (CPBiI) we współpracy ze Związkiem Banków Polskich. Jest to jeden z największych programów edukacyjnych w Polsce skierowany do młodzieży akademickiej.

Nasze publikacje: