Wystawa fotografii

Z okazji jubileuszu 80-lecia powstania ZUS zorganizowana jest wystawa fotograficzna poświęcona historii Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz przemianom zachodzącym na przestrzeni dekad.
Wystawa składa się z 18 plansz przedstawiających dzieje Zakładu w przedziałach czasowych począwszy od XIX wieku i regulacji wprowadzanych wówczas w zaborach na ziemiach polskich do chwili obecnej. Wystawa ukazuje zmiany jakie następowały w zakresie przepisów o ubezpieczeniach społecznych, jak ewaluował system ubezpieczeń społecznych w Polsce oraz sam ZUS i jak system i ZUS prezentują się obecnie - w XXI wieku.

Podział tematyczny wystawy:

 • Przełom XIX/XX wieku - Ku wspólnocie ubezpieczonych
 • Wyzwania niepodległości 1918-1933
 • Burza idei społecznych 1934
 • 1934 Nowoczesne państwo, nowoczesna instytucja
 • 1934-1939 ZUS - ubezpieczenia, opieka, edukacja
 • 1939-1941 Pod okupacją - działalność mimo terroru
 • 1941-1944 Chlubne karty historii ZUS
 • 1944 Walka i klęska
 • 1945-1946 Budowanie na gruzach
 • 1947-1954 Pod dyktatem nowej władzy
 • 1955-1959 Likwidacja ZUS
 • 1960-1980 Reaktywacja ZUS. "Mała stabilizacja" 
       i dekada Gierka
 • 1980-1989 Od "Solidarności" do Okrągłego Stołu
 • 1989-1997 Przyspieszona lekcja kapitalizmu
 • 1998-2009 Reforma emerytalna: 
między indywidualizmem, a solidaryzmem
 • 2010-2013 Po pierwsze - satysfakcja klienta
 • 2014 - Bezpieczna przyszłość

Wystawa powstała we współpracy z Ośrodkiem KARTA. Ośrodek to niezależna organizacja pożytku publicznego zajmująca się upowszechnianiem i dokumentowaniem najnowszej historii Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Prowadzi działalność wydawniczą, wystawienniczą i archiwistyczną. Dysponuje bogatymi zbiorami archiwalnych zdjęć i dokumentów, które zostały wykorzystane na planszach (http://www.karta.org.pl/).

Zakład współpracował w tym zakresie również z Narodowym Archiwum Cyfrowym oraz ze swoimi oddziałami na terenie całego kraju.

Wystawę będzie można obejrzeć podczas konferencji jubileuszowych, spotkań, seminariów, na terenie Oddziałów ZUS oraz w instytucjach kultury.  

Wystawie towarzyszy katalog w polskiej i angielskiej wersji językowej.