Podatki

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

ZUS ER-16

Oświadczenie ZUS ER-16

Oświadczenie o zamiarze opodatkowania dochodów łącznie z małżonkiem / na zasadach określonych dla osób samotnie wychowujących dzieci

ZUS ER-17

Wniosek ZUS ER-17

Wniosek o obliczenie i pobieranie zaliczki na podatek dochodowy z zastosowaniem wyższej stawki podatkowej

ZUS ER-18

Wniosek ZUS ER-18

Wniosek o obliczenie i pobieranie zaliczki na podatek dochodowy bez miesięcznego zmniejszenia