Przyznanie emerytury

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

ERP-70

Zaświadczenie ERP-70

Zaświadczenie o pracy i dochodach ubezpieczonego spółdzielcy
Aktualizacja formularza: 2 sierpnia 2018 r. Zastąpił formularz ZUS Rp-70.

EMZ

Załącznik EMZ

Załącznik do wniosku o emeryturę, dla osób które mają okresy ubezpieczenia lub zamieszkania za granicą

ERP-8

Zeznanie świadka ERP-8

Zeznanie świadka
Aktualizacja formularza: 3 lipca 2018 r.

ERP-9

Oświadczenie ERP-9

Oświadczenie o braku dokumentów
Aktualizacja formularza: 3 lipca 2018 r.

ENSK

Wniosek ENSK

Wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
Aktualizacja formularza: 19 lutego 2018 r. Zastąpił formularz: ZUS Rp-12

ERP-7

Zaświadczenie ERP-7

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
Aktualizacja formularza: 2 sierpnia 2018 r. Zastąpił formularz ZUS Rp-7.

EMC

Wniosek EMC

Wniosek o emeryturę częściową

EMP

Wniosek EMP

Wniosek o emeryturę

ERP-6

Informacja ERP-6

Informacja o okresach składkowych i nieskładkowych