Przyznanie emerytury

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

ZUS Rp-70

Zaświadczenie ZUS Rp-70

Zaświadczenie o pracy i dochodach ubezpieczonego spółdzielcy

EMZ

Załącznik EMZ

Załącznik do wniosku o emeryturę, dla osób które mają okresy ubezpieczenia lub zamieszkania za granicą

ZUS Rp-8

Zeznanie ZUS Rp-8

Zeznanie świadka w sprawie emerytalno-rentowej

ENSK

Wniosek ENSK

Wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
Aktualizacja formularza: 19 lutego 2018 r. Zastąpił formularz: ZUS Rp-12

Rp-7

Zaświadczenie Rp-7

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

EMC

Wniosek EMC

Wniosek o emeryturę częściową

EMP

Wniosek EMP

Wniosek o emeryturę

ERP-6

Informacja ERP-6

Informacja o okresach składkowych i nieskładkowych