Renta socjalna

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

OL-9A

Informacja OL-9A

Informacja o miejscach leczenia

OL-9

Zaświadczenie OL-9

Zaświadczenie o stanie zdrowia

renta socjalna

Wniosek o rentę socjalną

Wniosek o rentę socjalną