Inne

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

USI

Wniosek o interpretację

Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne USI
Aktualizacja formularza: 30 kwietnia 2018 r. Zastąpił formularz: ZUS-US-WSI-01

USZ

Wniosek USZ

Wniosek o zbadanie prawidłowości wykazanych składek za zleceniobiorcę