Pracownik wysłany do UE

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

US-33

Informacja US-33

Wniosek o zaświadczenie A1 - personel pomocniczy Wspólnot Europejskich. Jeżeli chcesz skorzystać z wniosku zamieszczonego na PUE, przekaż go do ZUS z załącznikiem zawierającym następujące dane: 1. Drugie imię osoby, której dotyczy wniosek. 2. Adres w państwie pobytu (ulica, nr, miasto, kod pocztowy, symbol państwa). 3. Nazwa i adres zagranicznego podmiotu, u którego zostanie wykonana praca.

US-32

Wniosek US-32

Wniosek o zaświadczenie A1 - osoba zatrudniona jako urzędnik służby cywilnej i pracująca lub prowadząca działalność w innym państwie członkowskim UE

US-30

Wniosek US-30

Wniosek o zaświadczenie A1 - osoba zatrudniona na pokładzie statku
Aktualizacja formularza: 21 stycznia 2019 r.

E 101

Zaświadczenie E 101

Zaświadczenie dotyczące ustawodawstwa właściwego

US-35

Wniosek US-35

Wniosek o zmianę danych zawartych w wydanym formularzu A1 lub E101

US-39

Informacja US-39

Informacje w celu poświadczenia formularza E101 dla osoby prowadzącej działalność przejściowo w innym państwie

US-38

Wniosek US-38

Informacje w celu poświadczenia formularza E101 dla pracownika delegowanego

US-29

Wniosek US-29

Wniosek o zaświadczenie A1 - urzędnik służby cywilnej lub personel zrównany
Aktualizacja formularza: 21 stycznia 2019 r.

US-36

Wniosek US-36

Wniosek o zawarcie porozumienia wyjątkowego na podstawie: art. 16.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004

US-34

Wniosek US-34

Wniosek o zaświadczenie A1 - porozumienie wyjątkowe na podstawie art. 16