Ulgi i umorzenia

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

ROW

Oświadczenie ROW

Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej
Aktualizacja formularza: 6 grudnia 2018 r. - zastąpił ZUS-RD-OFN-01 oraz Rw-14.

RAB

Wniosek RAB

Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności Likwidowanego Funduszu Alimentacyjnego z tytułu bezpodstawnie pobranych świadczeń

RAW

Wniosek RAW

Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności Likwidowanego Funduszu Alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń