Konto w ZUS

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

ZUS-ZRU

Zgłoszenie ZUS-ZRU

Zgłoszenie reklamacji do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej

US-13

Wniosek US-13

Wniosek ubezpieczonego o zmianę danych identyfikacyjnych/adresowych