Konto w ZUS

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

URU

Reklamacja URU

Reklamacja do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej
Aktualizacja formularza: 29 czerwca 2018 r.

US-13

Wniosek US-13

Wniosek osoby ubezpieczonej o zmianę danych identyfikacyjnych/adresowych
Aktualizacja formularza: 27 kwietnia 2018 r.