Praca w UE, EOG lub Szwajcarii

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

US-54

Informacja US-54

Informacja o legalności zamieszkania obywatela państwa trzeciego

oświadczenie

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

A1

Wniosek o zaświadczenie A1 - przeniesienie działalności do innego państwa

Wniosek o zaświadczenie A1 - przeniesienie działalności do innego państwa

A1

Wniosek o zaświadczenie A1 - pracownik delegowany

Wniosek o zaświadczenie A1 - pracownik delegowany

A1

Wniosek o zaświadczenie A1 - praca najemna w kilku państwach

Wniosek o zaświadczenie A1 - praca najemna w kilku państwach

A1

Wniosek o zaświadczenie A1 - działalność w kilku państwach

Wniosek o zaświadczenie A1 - działalność w kilku państwach

US-36

Wniosek US-36

Wniosek o zawarcie porozumienia wyjątkowego na podstawie: art. 16.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004

US-31

Wniosek US-31

Wniosek o zaświadczenie A1 - osoba wykonująca pracę najemną w jednym państwie i prowadząca działalność gospodarczą w innym

US-34

Wniosek US-34

Wniosek o zaświadczenie A1 - porozumienie wyjątkowe na podstawie art. 16

US-35

Wniosek US-35

Wniosek o zmianę danych zawartych w wydanym formularzu A1 lub E101