Zaświadczenia lekarskie

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

ZAS-2

Zaświadczenie ZAS-2

Zaświadczenie lekarskie wystawione w związku z ciążą;
Aktualizacja formularza: 29 stycznia 2018 r.

ZAS-9

Zaświadczenie ZAS-9

Zaświadczenie lekarskie o związku niezdolności do pracy z wykonaniem badań lekarskich dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów lub poddaniem się zabiegowi ich pobrania;
Aktualizacja formularza: 29 stycznia 2018 r.

ZAS-40

Zaświadczenie ZAS-40

Zaświadczenie lekarskie o okresie, w którym ubezpieczona matka dziecka przebywa w szpitalu;
Aktualizacja formularza: 28 maja 2018 r.

ZAS-7

Wniosek ZAS-7

Zaświadczenie lekarskie o związku niezdolności do pracy z chorobą zawodową;
Aktualizacja formularzy: 29 stycznia 2018 r.

ZAS-38

Zaświadczenie ZAS-38

Zaświadczenie lekarskie o okresie, w którym konieczne jest sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat;
Aktualizacja formularza 28 maja 2018 r.

OL-9

Zaświadczenie OL-9

Zaświadczenie o stanie zdrowia

OL-9A

Informacja OL-9A

Informacja o miejscach leczenia