Ulgi i umorzenia

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

REZ

Wniosek REZ

Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego
Aktualizacja formularza: 10 kwietnia 2018 r. Zastąpił formularz: ZUS-RD-WPE-01

REM

Wniosek REM

Wniosek o zwolnienie spod egzekucji składnika majątkowego
Aktualizacja formularza: 10 kwietnia 2018 r. Zastąpił formularz: ZUS-RD-WSM-01

REU

Wniosek REU

Wniosek o uchylenie czynności egzekucyjnych
Aktualizacja formularza: 10 kwietnia 2018 r. Zastąpił formularz: ZUS-RD-WUE-01

RNW

Wniosek RNW

Wniosek o ulgę w spłacie należności z tytułu nienależnie pobranych/wypłaconych świadczeń

ROW

Oświadczenie ROW

Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej
Aktualizacja formularza: 6 grudnia 2018 r. - zastąpił ZUS-RD-OFN-01 oraz Rw-14.