Zasiłek macierzyński

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

ZUM

ZUM

Zaświadczenie płatnika składek o okresie i wymiarze czasu pracy wykonywanej przez pracownika w czasie urlopu rodzicielskiego
data publikacji: październik 2017 r.

ZUS Z-3

Zaświadczenie ZUS Z-3

Zaświadczenie płatnika składek - (dotyczące pracowników)

EZZ

Wniosek EZZ

Wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej za granicą

ZUR

Wniosek ZUR

Wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego

ZUS Z-3b

Zaświadczenie ZUS Z-3b

Zaświadczenie płatnika składek – (dotyczące osób prowadzących działalność pozarolniczą, osób z nimi współpracujących i duchownych)

ZUS Z-3a

Zaświadczenie ZUS Z-3a

Zaświadczenie płatnika składek - (dotyczące ubezpieczonych niebędących pracownikami, z wyłączeniem osób prowadzących pozarolniczą działalność, osób z nimi współpracujących i duchownych)

ZAS-55

Wnioski ZAS-55

Wniosek o zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego i zasiłek wyrównawczy

ZAS-66

Wniosek ZAS-66

Wniosek świadczeniobiorcy/płatnika składek o wydanie decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczenia, do którego wypłaty zobowiązany jest płatnik składek

ZAM

Wniosek ZAM

Wniosek o zasiłek macierzyński

ZAS-23

Wniosek ZAS-23

Wniosek o skrócenie lub wstrzymanie okresu wypłaty zasiłku macierzyńskiego