Zakładowy konkurs plastyczny 5 - 10 - 15

Konkurs plastyczny to zobrazowane przez dzieci wyobrażenia na temat pracy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Konkurs odbył się jesienią 2013 r. oraz skierowany był do dzieci i wnuków pracowników Zakładu. Zadanie jakie przed nimi postawiono to przygotowanie plakatu o tematyce związanej z pracą swoich rodziców lub dziadków. Konkurs przeprowadzony został w trzech kategoriach wiekowych: do 5 lat, do 10 lat i do 15 lat.
Oficjalne ogłoszenie wyników miało miejsce w lutym 2014r. W pierwszej kategorii zwyciężyła Milena Kowalczyk z Warszawy, w drugiej - Aleksandra Zawada z Legnicy, natomiast pierwsze miejsce w trzeciej kategorii przypadło Julii Turowskiej z Warszawy.

Prace w postaci plakatów wyróżniały się ciekawą formą, bogatą kolorystyką i dowodziły znajomości miejsca pracy swoich bliskich.

Poniżej przedstawione zostały prace laureatów.

Prace nagrodzone w kategorii 5 lat:

 
Milena Kowalczyk Maja Lenkiewicz Marceli Jakubowski Matylda Bojadek

Prace nagrodzone w kategorii 10 lat:

 
Aleksandra Zawada  Weronika Sobieraj  Jakub Słomiński
 
 
Daria Mścisz   Iza Fryze  

Prace nagrodzone w kategorii 15 lat:

 
 
Julia Turowska   Paulina Gontarek   Sara Gorczyńska
 
 
Wiktoria Cemka Kinga Jankowska